Noslēgusies Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze projekta „Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija” ietvaros veica arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju Palsmanes luterāņu baznīcai. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti bija nepieciešamas veikt, lai vēlāk draudze varētu uzsākt nepieciešamos darbus pie ēkas saglabāšanas. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti veica SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca”. Izpētes ietvaros ir apsekotas un fotofiksētas Palsmanes luterāņu baznīcas fasādes, telpas, būvkonstrukcijas,…

Putnu diena Palsmanes pamatskolā

Palsmanes pamatskolas skolēni 7.martā devās pārgājienā uz Kangarkalna mežu, lai iztīrītu tur esošos putnu būrīšus. Kopā ar Latvijas Valsts Mežu pārstāvi Normundu Vīksnu, tika izzināti putnu būrīšu tīrīšanas un izvietošanas noslēpumi. Vecāko klašu skolēni bija izgatavojuši arī jaunus būrīšus, kurus paši izvietoja mežā augošajos kokos. Kaut gan slapjais sniegs vēl liecināja par ziemu, gaisā jau…

Februāra notikumi pirmsskolas saimē

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē interesantiem notikumiem un aktivitātēm bagāts izvērtās februāra mēnesis. Mēneša sākumā bērnus un darbiniekus uz kopā būšanu aicināja Saimniece (skolotāja Aira), lai skandējot dziesmas un ejot rotaļās, aizvadītu Meteni un atzīmētu ,pēc horoskopa ienākušo ,ugunīgā pērtiķa gadu. Jaunam gadam par godu katra grupiņa veica radošo darbiņu-gleznu ar moto. Šīs gleznas rotās iestādi…

Aicinām uzņēmējus uz apspriedi par grants ceļu atjaunošanu

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir “atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos”. Šī pasākuma ietvaros Smiltenes novadam ir pieejams finansējums 1,88 milj. EUR. Lai varētu piedalīties pasākumā, pašvaldības ceļiem jābūt sakārtotiem prioritārā secībā. Līdz ar to Smiltenes novada…

Februāris barona fon Bēra pilī

Šogad februāris galīgi neattaisnoja gada aukstākā un sniegotākā mēneša nosaukumu, bet neskatoties uz to, jautrās rotaļās, dejās un dziesmās kopā ar Smiltenes novada folkloras kopu „Rudzupuķes” priecājāmies ārpusstundu pasākumā „Metenītis”. Mēneša sākumā  saņēmām ielūgumu uz Valentīna dienas balli pils Lielajā zālē no paša barona fon Bēra. Lai varētu apmeklēt šo pasākumu, jau nedēļu pirms tam…

Valentīndienas pasākums Palsmanes pamatskolā

2016.gada  16.februārī Palsmanes pamatskolā notika šovs ‘’Rādi,kā māki’’, kurā piedalījās 5-9.klases skolēni. Šovā bija iespēja katrai klasei veidot priekšnesumu, kurā viņi attēlotu kādu dziesmu vai deju. Šovu vadīja 5.klases skolēns Andis Poļakovs. Kā jau katram TV šovam, arī šajā bija īpaša žūrija, kas vērtēja priekšnesumus. Žūrijas sastāvā bija: Sk. Santa Indrēvica, kas iejutās Janas Duļevskas lomā, Sk. Dace…

Vecāku sapulce Palsmanes pamatskolā

Ceturtdien, 25.februārī plkst.18:00 Palsmanes pamatskola aicina skolēnu vecākus uz sapulci, kurā tiks pievērsta uzmanība skolēnu veselībai. Uz šo tikšanos ir uzaicināts ārsts Juris Ezeriņš. Stundu pirms (no plkst 17:00) un pēc sapulces būs iespēja tikties un aprunāties ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Skolas administrācija

Paziņojums

Palsmanes pagasta pārvaldes grāmatvedībā turpmāk iespējams norēķināties arī ar bankas karti (izņemot par patērēto ūdeni un kanalizāciju).