Informācija par atbalstu apkures izdevumu daļējai kompensēšanai mājsaimniecībām

Sākot ar 1.oktobri Palsmanes pagasta pārvalde uzsāks pieņemt iesniegumus apkures izdevumu atbalstam no administratīvajā teritorijā esošajām mājsaimniecībām. Uz apkures izdevumu daļēju kompensāciju var pretendēt mājsaimniecības, kurās apkurei tiek izmantota elektroenerģija, koksnes granulas, koksnes briketes un malka. Plašāka informācija Smiltenes novada mājaslapā: https://saite.lv/xpU

Svecīšu vakars

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā  10. septembrī plkst. 18.00   Uz Palsmanes kapsētu 2022.gada 10.septembrī, pārvaldes autobuss kursēs šādos laikos: no Rauzas 17.05 no Mālejām 17.10 no Palsmanes 17.15 Par atpakaļ braukšanu no kapsētas vienoties ar šoferi.

Muižas diena Palsmanē

Piedaloties Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursā ieguvām biedrība Spēkavots ar kopienas aktīvajiem ļaudīm organizēja pasākumu “Muižas diena Palsmanē”. Palsmanes pagasts ir sena apdzīvota vieta, kura var lepoties ar tās iedzīvotājiem, vairākās paaudzēs. Vieta ir ar ļoti interesantu kultūrvēsturisko mantojumu. Iedzīvotāji joprojām tur godā amatu prasmes, kuras tiek pielietotas arī mūsdienās.…

Atbalstīsim projekta ieceri!

Projekta mērķis ir uzstādīt soliņus Palsmanes ciemata teritorijā, lai publiskā ārtelpa kļūtu vizuāli pievilcīgāka un iedzīvotājiem funkcionālāka. Āra soliņi paredzēti dažādai iedzīvotāju mērķauditorijai, tie tiks uzstādīti pie ģimenes ārsta prakses, aptiekas, laukumā aiz autobusu pieturas, “Mīlestības Skvēriņā” un pie pagasta pārvaldes. Pie kultūras nama esam iecerējuši vienu viedo soliņu, kurš ir aprīkots ar fotoelementu moduļiem. Izmantojot saules…

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija Smiltenes novadā

Pie centra katlu mājas 14. jūnijā Palsmanes pagastā tiks ievietots konteineris, kuros iedzīvotāji bez maksas varēs nodot mājsaimniecībā radītos lielgabarīta atkritumus. Lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji, izjauktas elektrotehnikas ierīces, metāllūžņi, santehnika un citi sadzīves priekšmeti, ko izmēra un svara dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Šie atkritumu veidi akcijas ietvaros no iedzīvotājiem tiks pieņemti…

Tiek uzsākta  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstītā  projekta  “Mēs esam Te” īstenošana

Tiek uzsākta  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atbalstītā  projekta  “Mēs esam Te” īstenošana Lai veicinātu jauniešu  ar ierobežotām spējām iekļaušanu sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko līdzdalību biedrība “Māsas Veronikas” sadarbībā ar Palsmanes pamatskolu, Smiltenes novada speciālo pamatskolu, Blomes pamatskolu un Gaujienas pamatskolu uzsāk projekta realizāciju, tā īstenošanas laiks  2022. gada 20. maija līdz 2023.…