Darba piedāvājums

Mūsu uzņēmums meklē darbiniekus kokapstrādes ražotnē.  Ir iespēja nodrošināt transportu un dzīvošanu uz vietas. “SIA “Enrial Timber” kokapstrādes uzņēmums Turnā meklē darbiniekus – kokapstrādes operatorus, palīgstrādniekus (taras dēļu krāmētājus, šķirotājus). Kamīnmalkas skaldīšanas iekārtas operatoru, kamīnmalkas fasētājus.  Tel. nr. 22042444″

Gatavojoties Eiropas valodu dienai

Eiropas Valodu diena Eiropas Valodu diena ir gadskārtējs pasākums, kas notiek 26. septembrī. Tajā cildina valodu daudzveidību Eiropā: kurā lieto vairāk nekā 200 Eiropas valodu ir 24 oficiālās ES valodas, ir aptuveni 60 reģionālās/mazākumtautību valodas un cilvēki no citām pasaules daļām runā vēl daudzās citās valodās. Lai šajā dienā palepotos ar skanīgo latviešu valodu un iepazītu arī…

Pašvaldības īpašuma izsole

„Smiltenes novada dome 2015.gada 9.oktobrī plkst. 09:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas „Priednieki 2″, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 900 0083, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar…

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā 12. septembrī plkst. 18.00 Uz Svecīšu vakaru kapsētā, pārvaldes autobuss uz kursēs šādos laikos: no Rauzas 17.00 no Palsmanes 17.10 Par atpakaļ braukšanu no kapsētas vienoties ar šoferi.

1. septembris Palsmanes izglītības iestādēs

Ar rudenīgiem ziediem un smaidiem sākās 1. septembris visās trīs Palsmanes pagasta izglītības iestādēs. Palsmanes pamatskolas durvis vēra 108 skolēni. Visa skolēnu saime un viņu vecāki pulcējās Palsmanes ev.lut. baznīcā uz svētku dievkalpojumu. Paldies mācītājam Reinim Kulbergam par sirsnīgajiem vārdiem skolas gadu uzsākot. Atgriežoties skolas pagalmā visus sagaidīja pasakains pārsteigums – trīs Siventiņi un Vilks.…

Zemessardze organizē 23.starptautisko pārbaudes vingrinājumu “Zemessardzes patruļa 2015”

11.08.2015 / www.smiltene.lv No 14. līdz 16.augustam Smiltenes novadā, Zemessardzes 22.kājnieku bataljona atbildības teritorijā, norisināsies starptautiskais pārbaudes vingrinājums “Zemessardzes patruļa 2015”. Trīs dienu sacensībās piedalīsies 36 komandas no Zemessardzes, Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kā arī viesu komandas no Lietuvas. Sacensību noteikumi nosaka, ka komandai, četru dalībnieku sastāvā, atrodoties nosacītā pretinieka teritorijā, jāveic uzdevumi ar dažādām…

Informācija par kadastrālo vērtību izmaiņām 2016.gadam

Publicējam informāciju no Valsts zemes dienesta mājas lapas https://www.kadastrs.lv „Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes izstrādi 2016.gadam”: „Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 66.pantu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Kadastrālās vērtēšanas pamatprincipus nosaka Kadastra likums. Kadastrālā vērtēšana ir uz tirgus vērtības noteikšanas principiem balstīta masveida nekustamo īpašumu vērtēšana uz konkrētu datumu, izmantojot…

Kapu svētku dievkalpojums

Kapu svētku dievkalpojums Palsmanes kapsētā 2015. gada 2. augustā plkst.11.00 Aizlūgumus par mirušajiem no piederīgajiem pieņems: sestdien, 1. augustā, no 10.00-14.00  Palsmanes kapsētas kapličā, svētdien, 2. augustā no 9.30. – 10.00. Palsmanes kapsētas kapličā. Papildus informācija pa tālruni 26305264 (Draudzes priekšniece Ināra Līkuma).

Informācija par autobusu uz Palsmanes kapsētu

Palsmanes pagasta pārvaldes autobuss kursēs uz Palsmanes kapsētu 1. augustā Rauza 16.00 Mālejas 16.05 Palsmane 16.10 Par atpakaļ braukšanas laiku vienoties ar autobusa vadītāju. 2. augustā Rauza 9.30 Mālejas 9.35 Palsmane 9.40 Par atpakaļ braukšanas laiku vienoties ar autobusa vadītāju.

Atskats uz Vītolu fonda atbalstīto Palsmanes pamatskolas mācību ekskursiju

26.maijā Palsmanes pamatskolas skolēni devās Vītolu fonda un Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstītajā mācību ekskursijā. Pateicoties fonda finansiālajam atbalstam, 46 skolēni kopā ar saviem audzinātājiem varēja apskatīt un izzināt, kā dzīvojuši latvieši senatnē, sākot no akmens laikmeta līdz pat 20.gadsimta sākumam. Skolēni piedalījās nodarbībā Āraišu ezerpilī „Akmens laikmets Latvijas teritorijā 9.-10.gs. latgaļu dzīves vietā”, uzzināja…