Informācija iedzīvotājiem!

Katru februāra piektdienu vairāki Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti dosies uz pagastu pārvaldēm, lai arī pagasta iedzīvotājiem būtu iespēja uzzināt vai nokārtot aktuālus jautājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Tikšanās mērķis ir, lai pašvaldības speciālisti būtu pieejamāki iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem klātienē būs iespēja tikties ar: Smiltenes novada domes vadību (domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai izpilddirektoru) un speciālistiem…

Katram savs Ziemassvētku stāsts

Palsmanes internātpamatskolas skolēni un pirmsskolas grupiņu audzēkņi vēlas sniegt jums svētku prieku koncertā un parādīt, ka pasaule ir gaiša un mēs paši – laimīgi! Gaidīsim ikvienu Palsmanes internātpamatskolas zālē (pils ēkā 2. stāvā).

Izmaiņas Palsmanes pagasta pārvaldes kases darba laikā

Izmaiņas Palsmanes pagasta pārvaldes kases darba laikā: Pamatojoties uz Smiltenes novada domes rīkojumu par finanšu datu inventarizāciju pārejai uz eiro, laikā no 02.01. – 15.01.2014. skaidras naudas norēķini Palsmanes pagasta pārvaldes kasē, kā arī Smiltenes novada domē un citās novada pagastu pārvaldēs netiks pieņemti.

Pašvaldības darba laiks sakarā ar darba dienu pārcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 25. aprīļa  rīkojumu Nr.195 „Par darba dienu pārcelšanu 2013.gadā”, kas paredz pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 23.decembra uz sestdienu  2013. gada 14.decembri un darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 30.decembra, uz sestdienu, 2013.gada 28.decembri, Smiltenes novada dome un pagastu pārvaldes strādās sekojošos datumos: 14.decembrī  no plkst. 8.00-16.00 23., 24., 25., 26.,…

Seminārs par LEADER pasākumiem

2013.gada 5.decembrī (ceturtdiena) plkst. 10.00 Variņu pagasta Tautas namā LISA „Variņi” rīko semināru par 2014.-2020.plānošanas perioda pasākumiem Vietējās iniciatīvas grupām lauku teritorijā. Biedrības „Abulas lauku partnerība” informācija par paveikto iepriekšējā plānošanas periodā. Būs informācija par plānotajiem LEADER pasākumiem 2014.-2020. plānošanas periodā. Semināru vadīs „Abulas lauku partnerība” vadītāja Sveta Rozīte. Aicinām seminārā piedalīties Smiltenes novada nevalstisko…

Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu

Palsmanes kultūras namā 2013.gada 5.novembrī plkst. 17.30 tiek rīkota tikšanās ar Palsmanes pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, lai apspriestu jautājumu par māju apsaimniekošanu. Uz tikšanos tiek aicināti Dūjiņu, Sauliešu, Smaidu, Amatnieku, Rozīšu, Vārpu un Zvaigznīšu māju iedzīvotāji. Sapulcē piedalīsies Smiltenes NKUP un Smiltenes novada domes pārstāvji.

Praktisks seminārs „Komandas veidošana”

Praktisks seminārs „Komandas veidošana” I daļa 2013.gada 21.septembrī, plkst. 11.00Jaunpiebalgas novada domes zālē (Jaunpiebalgā) Praktiskais seminārs: NVO (nevalstisko organizāciju) biedriem, brīvprātīgajiem, kā arī citiem interesentiem Praktiskā semināra mērķis: Noskaidrot savas sadarbības veidus; stiprās un vājās puses semināra dalībnieki satuvinās turpmākai efektīvai sadarbībai. Praktiskā semināra tēmas: ü      Kas ir komanda? Ar ko grupa atšķiras no komandas?…

Aicina pieteikt Smiltenes novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 5.panta. pirmā daļa nosaka, ka republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas Smiltenes novada dome izsludina kandidātu pieteikšanu darbam Smiltenes novada Vēlēšanu komisijā. Vēlēšanu…

Palsmanes kapu svētkos pieminam

Vineta Valtere                                47        Valka Aivars Pēča                                      47        Palsmanes pag. Juris Siliņš                                        50        Palsmanes pag. Harijs Taškovs                               51        Amatas pag. Ivars Knope                                     52        Launkalnes pag. Jānis Jaunpetrovičs                     56        Variņu pag. Aldis Bērtiņš               …