Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes aicinājums.

Tā, kā lielais remonts ir beidzies un jauno mācību gadu vēlamies uzsākt sakārtotā vidē, lūdzam   audzēkņu vecākus, vecākos brāļus, māsas uz kopīgu talku. Talkosim 22. un 27.augustā no plkst.18.00-20.00 Paredzamie darbi-rotaļlaukumu sakārtošana un mēbeļu pārnešana .Lūgums ņemt līdzi darbarīkus-zāģi,cirvi, naglu izvilcēju, grābekli, ķerru vai spaini. Ceram uz Jūsu atsaucību un sapratni. Iestādes vārdā ,…

Pirmsskolas iestāde vasaras laikā

Palsmanes pirmsskolas iestādē aprīļa mēnesī  tika aptaujāti vecāki un viņu vēlmes vasaras mēnešiem. Vasaras mēnešos iestāde būs atvērta .Darba laiks ir no 7.30-17.30 Jūnijā un augusta mēnesī iestāde nodrošina arī ēdināšanu, jūlija mēnesī bērniem ēdienu dod līdzi no mājām. Atbilstoši bērnu skaitam tika sadalīts grupu skaits, jūnijā un augustā darbosies 2 grupas,1 grupa jūlijā .…

Rokdarbi labdarībai.

Biedrība”Spēkavots” aicināja  rokdarbnieces piedalīties labdarības akcijā”Balta, balta mana sirds ” Dažādus rokdarbus darinājām tieši bērnu interesēm.Kopā sadarināti tika vairāk kā 50 pirkstiņlellītes, tamborētas un auduma puķu tehnikā izgatavotas matu gumijas, pērļu atslēgu piekariņi ,rokas sprādzes un rotiņas, konfekšu puķes un konfekšu pušķi.Sirsnīgs paldies rokdarbniecēm –Ārijai Bogdanovai, Valentīnai Skrastiņai, Lāsmai Veigulei, Aivai Ciemiņai, Sarmītei Dillei, Ausmai…

Pirmais lidojums klāt!

„Ābeļu zaros balti plīvuri smaržo, Gaiļbikšu medus tā kā konfekte garšo. Sīksīkas balsis putnu būrīšos čalo, Tik ļoti gaidīts pirmais lidojums klāt!”(I.Ruka) Savu pirmo lidojumu Palsmanes pirmsskolas iestādē sagaidījuši „Saulēniņi 06”grupas audzēkņi: Aivita Meinerte, Džeina Ikkerte, Santa Bonoparte, Karīna Zirdziņa, Danija Tīna Grase, Jasmīna Osīte, Ernests Grišjānis, Roberts Ozols, Aleksandrs Stepanovs, Rūdolfs Liepiņš, Sandis Jērcītis,…

Aicinājums !

22.maijā plkst.18.00 biedrības istabiņā gatavosim pirkstiņlellītes akcijai „Balta, balta mana sirds”. Līdzi ņemt dzijas kamolīti un tamboradatu, ja proti tamborēt. Diegu, krāsainu filci un adatiņu šūtajām pirkstiņlellītēm. Būs arī materiāli uz vietas.Gaidīts ikviens, kas vēlas atbalstīt šo akciju. Birute

Riti raiti valodiņa!!!

Š.g. 15.februārī sadarbībā ar Smiltenes novada izglītības pārvaldi , Palsmanes kultūras namā notiks logopēdes  Ārijas Baumanes lekcijas. Plkst.13.00-15.30 tiek aicināti pirmsskolas un sākumskolas  skolotāji.Logopēde dalīsies ar atziņām, praktiskiem vingrinājumiem un metodēm kā ikdienas darbā skolotājs var palīdzēt bērnam  ar valodas problēmām.(lūgums pieteikties līdz 13.02 , lai varam sagatavot izdales materiālus Birute 28349158) Plkst .17.00 Logopēdes…

Kaķa un Zaķa mācībstunda!

6.Februārī Palsmanes kultūras namā uz muzikāli pamācošu nodarbību par drošību ziemā, pirmsskolas un jaunāko klašu bērnus aicināja Kaķis un Zaķis.Šis pasākums bija bezmaksas un akceptēts veselības ministrijā.Kaķa, kurš bija liels pārgalvnieks un delveris, lomā iejutās  Ineta Vanaga.Zaķa  gudrības un pamācības  izdziedāja un izspēlēja Līga Stebere.Pasākumu apmeklēja Palsmanes pagasta mācību iestādes, kā arī kaimiņpagastu  Variņu, Grundzāles,…

Jaunā gada sākums Palsmanes pirmsskolā.

Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā, Tu tomēr smaidi – jaunais nāk. Lai laimes daudz, Lai bēdas garām, Ar prieku sirdī gadu sāc! 2.3.4 Janvārī iestāde strādā no 7.00- 17.30 bērnudārza ēkā.Sakarā ar jaunās ēdināšanas programmas ieviešanu un noliktavas  inventarizāciju, ēdināšana un nakts grupa iestādē netiek nodrošināta.Ar 7.janvāri atgriežamies pie ierastā darba ritma.…

Palsmanes pagasta pirmsskolas saime

Aicina savus mīļos uz svētku pasākumiem “Sniegpārsliņu virpulī” Ežu grupiņa š.g.20.decembrī plkst.17.00 Palsmanes pirmsskolas telpās Mārītes grupa, Saulēniņi 05 un  Saulēniņi 06 grupas  21.decembrī plkst.17.30 Palsmanes kultūras namā Spīgo pārsliņas sniega klēpī, Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies. Zvaigznes staro tik augstu, augstu. Sasildi zemi ar savu plaukstu, Ar savu sirdi, ar savu gribu, Ar…

Vārīsim ziepes!!!

Visi interesenti tiek aicināti š.g. 8. decembrī plkst. 10.00 kultūras namā biedrības istabiņā „vārīt ziepes” ar skolotāju Inesi Puriņu. Galvenās sastāvdaļas (ziepju masa, eļļiņas) būs uz vietas. Katram dalībniekam būs iespējams pagatavot 2-3 ziepes. Līdzi jāņem 2-3 nelieli trauciņi( tā būs ziepju vēlamā forma, ieteikti mazie jogurtiņu trauciņi, lai ērti aiznest mājās) Kaltēti augi (no…