Turpinām iepazīt mežu

7. martā Palsmanes pamatskolā notika kārtējā konkursa “Mammadaba” meistarklases aktivitāte. Skolā viesojās Austrumvidzemes mežsaimniecības mežkopības vadītājs Arnis Čams. Skolēni noskatījās ļoti interesantu filmiņu par Latvijas Valsts mežiem, noklausījās Arņa stāstījumu par mežkopja darba ikdienu. Bija iespēja uzdot dažādus jautājumus un uzzināt, kur jāmācās, lai kļūtu par meža speciālistu. Skolēni uzzināja, cik daudz darba jāiegulda, lai…

Palsmanieši piedalās dabaszinību un matemātikas konkursā

Jau trešo gadu Dabaszinību un matemātikas izglītības centrs (Latvijas Universitāte) vietnē www.dzm.lv 7.-9.klašu skolēniem organizē konkursu dabaszinībās un matemātikā. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, pielietot un papildināt skolā gūtās zināšanas fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā. Konkurss tika atklāts 2012. gada 16. janvārī  un noslēgsies 2012. gada aprīlī. Jautājumi tiek grupēti…

Jaunsargu ziemas pārgājiens Apē

24. un 25. februārī Smiltenes jaunsargu vienība skolotāja Mārtiņa Latvera vadībā piedalījās divu dienu ziemas pārgājienā, kas notika Apes apkārtnē – no Apes uz mežabrāļu bunkuru Jaunrozē Igaunijā.Jaunsargi divās dienās veica divdesmit kilometrus pārvietojoties pa meža takām, kur vietām sniega kārta sasniedza pusmetru. Pārgājienā jaunsargiem līdz bija jānes ekipējums, kas vecākajiem jaunsargiem bija apmēram15 kg…

1.marts – Labestības diena

Katru dienu satiekoties, mēs viens otru sveicinām sakot – labdien. Tātad vēlam – labu dienu! Tikai dienas beigās izrādās, ka tā diena nemaz tik laba nav bijusi, jo esam jau pacentušies viens otram to sabojāt. Mums katram dzīvē ir tādi brīži, kad esam nīgri , dusmīgi, nodarām cits citam pāri – esam kā tumsas apņemti.…

Slidotavas atklāšana

Pateicoties pagasta pārvaldes darbinieku atsaucībai, skolotājam  J. Pērlem, vecākiem, absolventiem, Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktorei, SIA „Palsmanes” vadībai  īstenojies sapnis – skolai ir sava slidotava!  Jau šonedēļ sporta stundās skolēni aktīvi slido. Arī pēcpusdienās slidotavā valda  bērnu smiekli un  jautrība. Vakaros gan vēl skolotāja Jāņa Pērles vadībā notiek ūdens liešana, lai pielabotu ledus negludumus. Un tā,…

Uz Veco gadu atskatoties…

Ir atkal jauns Sākums. Pasaule atkal ir tik atvērta un aicinoša……. Tu ar ilgošanos veries jaunajā kalendārā un skaiti, Cik laika palicis – līdz atvaļinājumam, kādam interesantam pasākumam, Pirmajai skolas dienai, gadu mijai……… Kā balts zibens bliež atklāsme: Tev taču atkal ir apsolītas 366 cerību un iespēju pilnas dienas! Atceroties aizvadīto gadu, atcerēsimies un atmiņā…

Ziemassvētku noskaņā

Nedēļu pirms Ziemassvētku vecīša ierašanās Palsmanes pamatskolā jūtama patiesi darbīga gaisotne. Skolēni un skolotāji strādā pie atzīmju rezumējumiem. Tiek zīmēti un rakstīti apsveikumi draugiem un skolotājiem, un 9.klases skolēni gādā par Ziemassvētku pastu. Tiek gatavoti tērpi un priekšnesumi Lielajai skolas eglei. Bet 1.-4. klašu skolēni jau pirmdien nosvinējuši klašu Ziemassvētkus. Palsmanes pamatskolas kolektīvs pulcēsies Ziemassvētku…

Ābolu konkurss – balle sākumskolai

Trešdien, 16.novembrī mūsu sākumskolas bērni piedalījās aizraujošos konkursos par rudeni, kur galvenais bija viss ap un par āboliem. Bērni izlozes kārtībā tika sadalīti četrās jauktās komandās. Pavisam katrai komandai bija jāiziet 4 pieturas jeb klases. Skolotāja Daina bija sagatavojusi uzdevumus saistītus ar matemātiku – uzmanības un atjautības uzdevumus par augļiem un kociņiem. Skolotājas Initas vadībā…

Palsmanes bērni zīmē savu novadu

Smiltenes novada Kultūras pārvalde no 1.oktobra līdz 1.novembrim rīkoja bērnu stāstu un zīmējumu konkursu “Smiltenes novads – vieta, kur augt”. Konkursā piedalīties tika aicināti Smiltenes novada skolu 1.-6. klašu skolēni.  Skolēni varēja rakstīt stāstus un zīmēt zīmējumus ar savām izjūtām par laimīgu un aizraujošu dzīvi novadā, kur kopā ar ģimeni var ne tikai dzīvot, mācīties…

Pie mums ciemojas Smiltenes novada pašvaldības policija

Trešdien, 12.oktobrī mūsu skolā viesojās policisti no Smiltenes novada pašvaldības policijas. Viņi uzvēra, ka būtiskākie pārkāpumi, ko jaunieši pārkāpj ir: spļaušana un dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās; atrašanās publiskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu; publisko vietu piegružošana (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.); sēdēšana publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm; iedzīvotāju miera traucēšana…