Latvijas Dabas fonds aicina zemnieku saimniecības kļūt par dabisko zālāju atjaunošanas projekta GrassLIFE 2.0 partneriem

Latvijas dabiskie zālāji saglabājušies vien 0.7% valsts teritorijas, tāpēc Latvijas Dabas fonds (LDF) kopš 2017. gada īsteno projektu GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana. Lai turpinātu GrassLIFE iesākto darbu dabisko zālāju atjaunošanai, LDF meklē jaunas saimniecības, kurām rūp mūsu dabiskie zālāji un kuras ir gatavas kļūt par GrassLIFE 2.0 projekta partneriem. Partneri sadarbībā…

Pavasaris tuvojas un gatavojamies čakli strādāt!

Biedrība “Māsas Veronikas”, piedaloties Borisa un Ināras Teterevu fonda rīkotajā projektu konkursā, ir ieguvušas atbalstu  biedrības iesniegtajam projektam “Darām paši…”  fonda atbalsta programmā “Pats savam SAIMES GALDAM.” Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts Palsmanes pagasta iedzīvotājiem sēklu un stādu iegādē, tā radot iespēju pašiem izaudzēt savai ģimenei ekoloģiski tīrus dārzeņus. Projekta laikā notiks arī vairākas zibakcijas,…

Atbrīvojam vietu PAVASARIM savā saimniecībā!

Aicinām Jūs piedalīties akcijā “Sper EKO soli” un bez maksas nodot nolietotas elektroiekārtas un baterijas pārstrādei! No šā gada 15.marta līdz 30.aprīlim 20 SIA “ZAAO” EKO laukumos gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi un iestādes tiek aicināti bez maksas nodot nolietotas, neizjauktas elektroiekārtas un baterijas, piedaloties balvu izlozē! EKO laukumu adreses un darba laiki http://www.zaao.lv/lv/privatpersonam/eko_karte Plašāka informācija par akciju un tās nolikums: http://www.zaao.lv/lv/zinas/notiks-nolietotas-elektrotehnikas-un-bateriju-vaksanas-akcija-sper-eko-soli…

Pieņemts lēmums pārcelt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus

Trešdien, 24.februārī, Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu pārcelt 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus. Domes pieņemtais lēmums paredz to, ka nekustamā īpašuma nodoklis 2021. gadā ir maksājams šādi:  par 2021.gada pirmo un otro ceturksni – ne vēlāk kā līdz 15. augustam,  par trešo un ceturto ceturksni –  ne vēlāk kā līdz 15. novembrim.  Lēmums attiecas uz visiem…

Par lauka apsekošanas darbiem

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un…

Tiek uzsākta apmācību  projekta “Es zinu un varu” īstenošana

Tiek uzsākta apmācību  projekta “Es zinu un varu” īstenošana gada 10. martā biedrība “Māsas Veronikas” sāk realizēt apmācību projektu Nr. 20-09-AL10-A019.2205-000002 “Es zinu un varu.” Projekta mērķis ir apmācīt Smiltenes novada interesentus dzimtas pētniecības veikšanā, tā uzlabojot zināšanas par ģimenes un novada vēsturi un veicinot identitātes stiprināšanos. Apmācības vadīs LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta…

Par ūdens sistēmas dezinfekciju

23. un 24. novembrī Smiltenes NKUP ūdens piegādes zonā –  Grundzālē, Palsmanē, Smiltenē (arī Vidzemes un Silvas ciemos), Launkalnē, Blomē, Bilskā, Mēros, Variņos notiks ūdens sistēmas dezinfekcija. Iespējama ūdens kvalitātes pasliktināšanās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Uzņemšana pieaugušajiem!

Tev ir svarīgi iet līdzi laikam, pārzināt jaunākās tehnoloģijas un zināt to, ko visvairāk gaida mūsdienu darba devējs? – Smiltenes tehnikumā no 22.septembra līdz 22.oktobrim notiks uzņemšana pieaugušo izglītības programmās. Piedāvājumu klāsts – izcili daudzveidīgs un daudzsološs darba tirgū – četrpadsmit pieprasītas profesijas un dažādas, dzīvē noderīgas prasmes! Mācību ilgums – 68 – 970 stundas.…