Paziņojums

Palsmanes pagasta pārvaldes grāmatvedībā turpmāk iespējams norēķināties arī ar bankas karti (izņemot par patērēto ūdeni un kanalizāciju).

Sadancošanas koncerts “DANČI cīruļputenī”

20. februārī 19:00 Palsmanes kultūras namā tradicionālais sadancošanas koncerts “DANČI cīruļputenī” Koncertā piedalās: Bārbeles tautas nama VPDK “Bārbele” un JDK “Rakari” Vecumnieku tautas nama SDK “Ozols” Ķeguma kultūras nama VPDK “Kadiķis” Smiltenes KC JDK “Dadži” Smiltenes pagasta VPDK “Sanācēji” Grundzāles kultūras nama VPDK “Rieda” Variņu kultūras nama VPDK “Varis” Palsmanes kultūras nama VPDK “Cīrulis” Ieejas…

Sniegotais janvāris Palsmanes internātpamatskolā

Kādā teicienā ir teikts, ka pat tad, ja tu nevari izvēlēties savu darbu, tu vienmēr vari izvēlēties, cik labi tu to veiksi. Arī mēs dzīvojam pēc šī principa un vienmēr cenšamies savu veikumu izdarīt tā, lai pašiem un arī citiem būtu prieks. Tāpēc arī šajā mēnesī varam tikai priecāties par paveikto. Mēs ļoti cītīgi gatavojāmies…

Uzsākta Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze īsteno projektu „Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija”. Projekta mērķis ir veikt arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju Palsmanes luterāņu baznīcai, lai vēlāk varētu uzsākt nepieciešamos darbus ēkas saglabāšanai. Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.474 pirms kultūras pieminekļa restaurācijas vai rekonstrukcijas projekta izstrādes nepieciešams veikt kultūrvēsturisko izpēti un inventarizāciju. 2016.gada janvāri Palsmanes evaņģēliski luteriskā…

Gada nogalē paveiktais Palsmanes internātpamatskolā

Ik gadu rudens apglezno Latviju, ļaujot mūsu acīm tīksmināties par to. Šogad novembrī koku zaros redzējām ne tikai gandrīz visas varavīksnes krāsas, bet arī vairākus košus varavīksnes lokus. Tās bija tik skaistas un vilinošas! Un tieši ar tādu pašu daudzkrāsainību saskaramies arī mēs, kad atceramies paveikto gada nogalē . Drēgnais novembra mēnesis Palsmanes  internātpamatskolā savu…

Etwinning pedagogu profesionālās pilnveides seminārs Briselē

Palsmanes internātpamatskolas direktore Inga Auga kopā ar skolu vadītājiem no Kipras, Lietuvas, Bulgārijas,  Portugāles, Spānijas, Slovēnijas, Itālijas,  Īrijas un Čehijas no 24.līdz 25. septembrim piedalījās Etwinning pedagogu profesionālās pilnveides seminārā “IKT lietošana skolas attīstībā” (sadarbībā ar Future Classroom Lab) Briselē. Dalībnieki prezentēja savu skolu un pieredzi digitālo resursu izmantošanā skolvadībā, kā arī iepazina inovācijas klases…