Stiprie “Līgas un Jāņi” – kā pasakā!

Šogad STIPRO “LĪGU un JĀŅU” SKRĒJIENS Palsmanē – pasaku tēlu motīvos! notiks 23. jūnijā, starts 13:00 Reģistrācija pie Palsmanes Kultūras nama no plkst. 12:30-12:50 Komandā divi dalībnieki, kas vecāki par 16 gadiem. Tie, kas jaunāki, startē kopā ar vecākiem! Starts  klasēs (īstajam vārdam nav nozīmes) Līga un Līga Līga un Jānis Jānis un Jānis Specbalva…

Lec ,saulīte, rītā agri!

Kas Jānīša rītiņāi Pļavas, mežus skandināja? Jāņa bērni skandināja, Rīta sauli gaidīdami. Līgo vakara pasākums Palsmanē sāksies  plkst. 21:00, brīvdabas estrādē. Ar nelielu KONCERTU līgotājus sagaidīs deju kolektīva “Cīrulis” un amatierteātra “Randiņš” dalībnieki. Jūs sagaida panti un danči, alus dzeršanas sacensības, puišu un meitu jautrā ālēšanās. Turpinājumā BALLE līdz pirmajiem gaiļiem, grupas “Deficīts” pavadījumā. *************…

“Saulītes” bērniņi pasprukuši!

MANA BĒRNĪBA AIZIES, MĪĻA ATMIŅA PALIKS; PAŠĀ SIRSNIŅAS VIDŪ, TĀ KĀ PUĶĪTE PLAUKS! / I.RUKA / Maijs ir ziedoņa laiks, izlaidumu un svētku laiks daudzām izglītības iestādēm, tostarp arī mums. 27.maijā Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādei sveikas māja 10 nākamie skolēni: Liene Meinerte, Justīne Šukīte, Elīna Pēča, Katrīna Kate Ķikase, Renārs Vikmanis, Daniels Matišiņecs, Tomass Broms, …

KAD ZEME ZIED UN SMARŽO…

Uzsnidzis ābeļu sniegs, puķes pumpurus ver. noliecies pār lietus ezeru mazs saulstaru tilts. Smaržu un ziedu apvīts klāt maijs. Visu gaidīts un lolots krāsu, sajūtu un laimes mēnesis. Smaržu un krāsu ieaijāti nokļuvām Gaujienas internātpamatskolā uz daiļrunātāju konkursu “Ai darbiņi, ai darbiņi”, kur sevi parādījām kā īsteni mākslinieki, iegūstot visas godalgotās vietas. Projektu nedēļā visa…

Koncerts “Sprādzienam ir jāskan!”

21. maijā plkst. 19:00 Palsmanes Kultūras namā izdziedāsim, izdejosim un izspēlēsim prieku, draudzību un dzīvi. Ar koncertu “Sprādzienam ir jāskan!”, Dace Purvlīce svin savu pusgadsimta jubileju, kuru velta saviem draugiem un palsmaniešiem. Koncertā piedalās: VPDK “Cīrulis” VA “Prieks, kur tu rodies!?” Palsmanes amatierteātris “Randiņš” Smiltenes tautas teātra “Aizkulišu orķestris” Palsmanes pamatskolas skolēnu vokālais ansamblis. Ieeja…

Mātes dienai veltītais pasākums

Māte ir aka, un visu mūžu Bērni slāpdami smeļ un smeļ. /L.Brīdaka/ No sirds sveicu visas Palsmanes pamatskolas bērnu māmiņas, vecmāmiņas un vecvecmāmiņas Mātes dienā! Lai mīļi un gaišī jūsu ģimenēs šie svētki! Aicinām 11.maijā plkst.18:00 uz Palsmanes kultūras namu uz jums veltīto pasākumu. Skolas direktore Dace Pērle

CAUR SMIEKLIEM UZ ZINĀŠANĀM

Kad kokos raisās pumpuri un pienenes kautrīgi paceļ savas zeltainās galviņas, klāt aprīlis – jautrības, tīrības un gaišuma mēnesis. Arī mūsu skolā bija daudz darāmā. Kad saule bija aizdzinusi lietus mākoņus, cītīgi strādājām pie apkārtnes uzkopšanas darbiem. Gan lieli, gan mazi, ar grābekļiem rokās uzkopām skolas parku, sporta laukumu un tuvāko apkārtni. Pirmā un pēdēja…

Talkojam arī Palsmanes pamatskolā

Aprīļa mēnesis ir sakoptības mēnesis, tad tīrām gan savas mājas, gan savas darbavietas apkārtni. Palsmanes pamatskolas skolēni  savu apkārtni sakopa jau krietni pirms lielās talkas, taču darba netrūka arī talkas dienā. Darba pienākumus gan šajā dienā bija uzņēmušies vecāki. Par to, kā skolas apkārtni labiekārtot, lai to ar prieku varētu vērtēt 28. maijā sabraukušie absolventi…

Paziņojums par izsoli

“Smiltenes novada dome 2016. gada 6.maijā plkst.15:00 Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam – neapbūvētam zemes gabalam ar adresi “Lūkupe”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9474 004 0260, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9474 004…

Palsmanes pamatskolas 5.klases pārgājiens kopā ar Jaunsargiem

6.aprīlī Palsmanes pamatskolas 5.klases skolēni kopā ar savu audzinātāju un Jaunsargu vadītāju M. Latveru devās pārgājienā pa Gaujienas mežiem. Pārgājienā piedalījās vēl 2 skolas – Gaujienas internātpamatskola un Sikšņu pamatskola. Pārgājiens nebija tāda vienkārša pastaiga pa meža takām, kā ierasts, bet gan īsta orientēšanās. Divu stundu laikā komandām vajadzēja atrast 9 apslēptus kontrolpunktus, orientējoties pēc…