Aicinām uzņēmējus uz apspriedi par grants ceļu atjaunošanu

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir “atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos”. Šī pasākuma ietvaros Smiltenes novadam ir pieejams finansējums 1,88 milj. EUR. Lai varētu piedalīties pasākumā, pašvaldības ceļiem jābūt sakārtotiem prioritārā secībā. Līdz ar to Smiltenes novada…

Februāris barona fon Bēra pilī

Šogad februāris galīgi neattaisnoja gada aukstākā un sniegotākā mēneša nosaukumu, bet neskatoties uz to, jautrās rotaļās, dejās un dziesmās kopā ar Smiltenes novada folkloras kopu „Rudzupuķes” priecājāmies ārpusstundu pasākumā „Metenītis”. Mēneša sākumā  saņēmām ielūgumu uz Valentīna dienas balli pils Lielajā zālē no paša barona fon Bēra. Lai varētu apmeklēt šo pasākumu, jau nedēļu pirms tam…

Valentīndienas pasākums Palsmanes pamatskolā

2016.gada  16.februārī Palsmanes pamatskolā notika šovs ‘’Rādi,kā māki’’, kurā piedalījās 5-9.klases skolēni. Šovā bija iespēja katrai klasei veidot priekšnesumu, kurā viņi attēlotu kādu dziesmu vai deju. Šovu vadīja 5.klases skolēns Andis Poļakovs. Kā jau katram TV šovam, arī šajā bija īpaša žūrija, kas vērtēja priekšnesumus. Žūrijas sastāvā bija: Sk. Santa Indrēvica, kas iejutās Janas Duļevskas lomā, Sk. Dace…

Vecāku sapulce Palsmanes pamatskolā

Ceturtdien, 25.februārī plkst.18:00 Palsmanes pamatskola aicina skolēnu vecākus uz sapulci, kurā tiks pievērsta uzmanība skolēnu veselībai. Uz šo tikšanos ir uzaicināts ārsts Juris Ezeriņš. Stundu pirms (no plkst 17:00) un pēc sapulces būs iespēja tikties un aprunāties ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem. Skolas administrācija

Paziņojums

Palsmanes pagasta pārvaldes grāmatvedībā turpmāk iespējams norēķināties arī ar bankas karti (izņemot par patērēto ūdeni un kanalizāciju).

Sadancošanas koncerts “DANČI cīruļputenī”

20. februārī 19:00 Palsmanes kultūras namā tradicionālais sadancošanas koncerts “DANČI cīruļputenī” Koncertā piedalās: Bārbeles tautas nama VPDK “Bārbele” un JDK “Rakari” Vecumnieku tautas nama SDK “Ozols” Ķeguma kultūras nama VPDK “Kadiķis” Smiltenes KC JDK “Dadži” Smiltenes pagasta VPDK “Sanācēji” Grundzāles kultūras nama VPDK “Rieda” Variņu kultūras nama VPDK “Varis” Palsmanes kultūras nama VPDK “Cīrulis” Ieejas…

Sniegotais janvāris Palsmanes internātpamatskolā

Kādā teicienā ir teikts, ka pat tad, ja tu nevari izvēlēties savu darbu, tu vienmēr vari izvēlēties, cik labi tu to veiksi. Arī mēs dzīvojam pēc šī principa un vienmēr cenšamies savu veikumu izdarīt tā, lai pašiem un arī citiem būtu prieks. Tāpēc arī šajā mēnesī varam tikai priecāties par paveikto. Mēs ļoti cītīgi gatavojāmies…