LKIF izsludinātajā veiksmes stāstu konkursā uzvar Palsmanes sieviešu biedrība „Spēkavots”

LKIF desmit gadu svinības 10. septembrī notika Neretas biedrības “Upmalas mantinieki”  pirms diviem gadiem atklātajā kopienas centrā “Saimnieču pasaule”. LKIF dibinātajs Oranje fonda  ( Nīderlande) izpilddirektors Ronalds van der Gīsens  novēlēja fondam turpināt labo darbu vietējo iedzīvotāju izaugsmes vajadzības  atbalstot, ieteica sarīkot ikgadēju kopienas saliedējošu akciju, līdzīgu Kaimiņu dienai, kura ik septembri norit Nīderlandē. LKIF…

Pašvaldības īpašuma izsole

„Smiltenes novada dome 2015.gada 9.oktobrī plkst. 09:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas „Priednieki 2″, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 900 0083, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar…

Konkurss

Palsmanes pamatskola izsludina konkursu skolas karoga skices veidošanai (A4 formātā). Iesniegt līdz 30.septembrim skolas direktorei. Skolas direktore Dace Pērle

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā 12. septembrī plkst. 18.00 Uz Svecīšu vakaru kapsētā, pārvaldes autobuss uz kursēs šādos laikos: no Rauzas 17.00 no Palsmanes 17.10 Par atpakaļ braukšanu no kapsētas vienoties ar šoferi.

Mūsu dejotāji festivālā Ungārijā.

Ungārija dejotājus  sagaida ar lietu. Draudzīgi pacilātā noskaņojumā, priecīgi par iespēju pagarināt saulaino vasaru, no 17.08. līdz 26.08. deju kolektīvu „Cīrulis” un „Sanācēji” dejotāji devās ceļā uz Ungārijas dienvidu tālāko punktu – pilsētu Mako. Ceļojuma mērķis bija piedalīties starptautiskajā folkloras festivālā „International  county – Wandering festival 2015”. Blakus tam dejotāji izbaudīja galvaspilsētas Budapeštas skaistās vakara…

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija bibliotēkā

Aicinu iesaistīties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā un piedalīties Nacionālās bibliotēkas organizētajā programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija-2015. Lai piedalītos šinī projektā ir jāatnāk uz bibliotēku un jāizlasa 6 savam vecumam atbilstošas grāmatas, tad par šīm grāmatām jāsniedz savs vērtējums. Projektā var piedalīties visi lasīt griboši un lasīt varoši bērni, jaunieši un pieaugušie no 2015. gada augusta…

1. septembris Palsmanes izglītības iestādēs

Ar rudenīgiem ziediem un smaidiem sākās 1. septembris visās trīs Palsmanes pagasta izglītības iestādēs. Palsmanes pamatskolas durvis vēra 108 skolēni. Visa skolēnu saime un viņu vecāki pulcējās Palsmanes ev.lut. baznīcā uz svētku dievkalpojumu. Paldies mācītājam Reinim Kulbergam par sirsnīgajiem vārdiem skolas gadu uzsākot. Atgriežoties skolas pagalmā visus sagaidīja pasakains pārsteigums – trīs Siventiņi un Vilks.…

Novada Sporta svētki Palsmanē.

29. augustā Palsmanes Internātpamatskolas sporta laukumā notiks Smiltenes novada SPORTA SVĒTKI. Sākums plkst. 10:00 Sportošanas veidi: Stipro skrējiens Trīssoļlekšana no vietas Velo ar blakusvāģi “Basketbola biatlons” Loka šaušana Lidojošo šķīvīšu mešana Pludmales volejbols Komandas: vienā komandā startē 13 dalībnieki (8 vīrieši un 5 sievietes) Komandām jāveic iepriekšēja pieteikšanās. Tālrunis: 26460704