Maksas pakalpojumu cenrāži

2013. gada 28. decembra Smiltenes novada domes sēdē tika apstiprināti sekojoši Palsmanes pagasta iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži Eiro. Palsmane pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšana: Diena 1,42 (t.sk. brokastis, pusdienas, launags),vakariņas 0,43. Palsmanes pamatskola Pusdienas 0,78, internāts 0,92 (t.sk. brokastis 0,28, launags 0,28, vakariņas 0,36). Skolēnu pārvadājumi Palsmanes – Smiltene – Palsmane diena 1,14 t.sk. PVN…

Informācija iedzīvotājiem!

Katru februāra piektdienu vairāki Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti dosies uz pagastu pārvaldēm, lai arī pagasta iedzīvotājiem būtu iespēja uzzināt vai nokārtot aktuālus jautājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Tikšanās mērķis ir, lai pašvaldības speciālisti būtu pieejamāki iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem klātienē būs iespēja tikties ar: Smiltenes novada domes vadību (domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai izpilddirektoru) un speciālistiem…

Biedrības decembra darbi.

Biedrības valde sadarbībā ar Palsmanes pagasta sociālo darbinieci un  pagasta pārvaldi ,sarūpēja  Ziemassvētku dāvanas sava pagasta vientuļajiem pensionāriem .Tika uzrunātas biedrības sievas, kuras  uzadīja siltu zeķu pāri, savārīja spēcinošu   ievārījumu no āboliem un ingvera.Paldies dāvanu sarūpētājām par silto sirdi un čaklajām rokām.Tas bija tikai iesākums mūsu labdarībai .Pēc cilvēku atsaucības, gan no dāvanu saņēmējiem…

Informācijas diena vecākiem

Palsmanes pamatskolā 2014.gada 25.februārī no plkst 17:00 līdz 18:30 tiek organizēta informācijas diena vecākiem. Vecāki, lūdzu, izmantojiet šo iespēju tikties ar klašu audzinātājām un mācību priekšmetu skolotājiem! Direktore

DECEMBRIS PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLĀ

Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to,  kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem. /Z.Mauriņa/ Arī šajā mēnesī mēs visi kopā esam centušies izstarot citiem savus  darbus: Turpinām piedalīties speciālo skolu boulinga līgas turnīrā. Turpinām piedalīties ZAAO rīkotajās akcijās „Tīrai Latvijai”.…

Katram savs Ziemassvētku stāsts

Palsmanes internātpamatskolas skolēni un pirmsskolas grupiņu audzēkņi vēlas sniegt jums svētku prieku koncertā un parādīt, ka pasaule ir gaiša un mēs paši – laimīgi! Gaidīsim ikvienu Palsmanes internātpamatskolas zālē (pils ēkā 2. stāvā).

Izmaiņas Palsmanes pagasta pārvaldes kases darba laikā

Izmaiņas Palsmanes pagasta pārvaldes kases darba laikā: Pamatojoties uz Smiltenes novada domes rīkojumu par finanšu datu inventarizāciju pārejai uz eiro, laikā no 02.01. – 15.01.2014. skaidras naudas norēķini Palsmanes pagasta pārvaldes kasē, kā arī Smiltenes novada domē un citās novada pagastu pārvaldēs netiks pieņemti.

Pašvaldības darba laiks sakarā ar darba dienu pārcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 25. aprīļa  rīkojumu Nr.195 „Par darba dienu pārcelšanu 2013.gadā”, kas paredz pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 23.decembra uz sestdienu  2013. gada 14.decembri un darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 30.decembra, uz sestdienu, 2013.gada 28.decembri, Smiltenes novada dome un pagastu pārvaldes strādās sekojošos datumos: 14.decembrī  no plkst. 8.00-16.00 23., 24., 25., 26.,…

Novembris Palsmanes internātpamatskolā

Lieli darbi ir padarīti, bet nebūs arī mazāki, kas vēl tikai tiks darīti. Arī šajā mēnesī mēs visi kopā esam veikuši daudzus labus darbus! Turpinām piedalīties speciālo skolu boulinga līgas turnīrā. Organizējām, apmeklējām un tautiskās noskaņās aktīvi līdzdarbojāmies Mārtiņdienas pēcpusdienā. Pasākuma sākumā skolēni uzzināja Mārtiņdienas tradīcijas. Pēc tam klašu kolektīvi strādāja grupās, minot mīklas, atceroties…