Skolotāju diena

29.septembra rīts Palsmanes pamatskolā aizsākās ar svinīgo līniju, kas tika veltīta mūsu skolotājiem. 9.klases skolēni tai bija rūpīgi gatavojušies, bija padomāts gan par zāles iekārtojumu,  gan mūziku un  dzeju. Kad skolēni bija apsveikuši skolotājas, devītie visus  iepazīstināja  ar Skolotājdienas  īpašajām stundām un jaunajiem skolotājiem, kas tās vadīs.  Un tā tad: skolas direktors – Edgars Dementjevs…

Lai aug!

Ar  Palsmanes pagasta pārvaldes atbalstu, biedrība “Spēkavots”  papildināja skvēriņa zaļo rotu, iestādot 7 eglītes. Stādu izvēle un vieta tika saskaņota ar novada ainavu arhitekti Agiju. Saka, ka gads sākoties ar jaunu iestādītu koku. 2011. gads Palsmanei ir īpašs un atmiņā paliekošs. Jauni kociņi tika sastādīti novada svētkos un tagad vēlēšanu dienā 17.septembrī. Lai aug zaļās…

Kad kļavu lapas sārtojas…

Jau koku zaļajās lapotnēs var pamanīt sārtos un dzintarainos toņus.  It kā rudens spēlēdamies būtu vieglītēm pasaulei uzsitis ar krāsu otu un padarījis dabu košāku. Gaisā var just rudens smaržu aromātu. Tajā jaušas rudens ziedu smaržu simfonija. Jā, patiesi, klāt ir  1. septembris. Saulains un silts pienāca 1. septembra rīts Palsmanes pamatskolā. Skolā pirmo septembri…

Smiltenes novada svētki Palsmanē

Smiltenes novada svētku rīkošana aizsākās pagājušā gadā, kad tika aizsākta jauna tradīcija katru gadu novada svētkus svinēt kādā no pagastiem, un atgriezīsies Smiltenē uz tās 100 gadu jubileju. Šogad, 5. un 6.augustā Smiltenes novada dome, Palsmanes pagasta pārvalde un amatiermākslas kolektīvi ielūdz uz lustīgu svētku svinēšanu Palsmanē – „Svētki lauku krodziņā” jebšu “Visiem labi manā tēvu…

Kāpēc mēs tik ļoti mīlam Palsmani?!

Laiks no 27.jūnija līdz 4.jūlijam ir aizlidojis vēja spārniem gan Palsmanes pamatskolas skolēniem un skolotājiem, gan arī Nīderlandes pilsētas Groningenas Svētā Michaela skolas 30 skolēniem, 15 vecākiem un 3 skolotājiem.  Abu skolu draudzības iniciators neapšaubāmi ir Nīderlandes skolas skolotājs Bens Veinans, kuru iemīlējuši arī palsmanieši. Par mūsu ciemiņu piedzīvoto Palsmanē un visā ceļojumā uz Latviju…

Palsmanes pamatskolā izskanējis izlaiduma valsis!

11.jūnija vakarā septiņpadsmit Palsmanes pamatskolas skolēni saņēma savu pirmo izglītības dokumentu – Apliecību par vispārējo pamatizglītību.  Skanot skolas himnai, kultūras nama zālē svinīgi ienāca – skolas direktore, skolotāji, skolēnu vecāki, klases audzinātāja Iveta Kalniņa un absolventi: Ilmārs Gerasimovs, Arta Indrēvica, Dinārs Jansons, Jevgēnijs Jastrebs, Kristīne Kārkliņa, Elvita Ķestere, Andis Līdaks, Agnese Ozola, Baiba Peneze, Artūrs…

Īstenots projekts!

Maija nogalē noslēdzās biedrības “Spēkavots” realizētais projekts LEADER Abulas lauku partnerībā – “Mēbeļu iegāde radošās darbnīcas ierīkošanai”. Projekta mērķis bija iegādāties atbilstošas mēbeles un ierīkot radošo darbnīcu, kurā lauku iedzīvotāji iemācīsies ar minimāliem līdzekļiem pagatavot sev un savai ģimenei noderīgas lietas. Projekta realizācijas gaitā turpinājām  iepazīt dažādu rokdarbu jaunākās metodes, piedalīties izstādēs, prezentācijās un diskusijās.…