Lai aug!

Ar  Palsmanes pagasta pārvaldes atbalstu, biedrība “Spēkavots”  papildināja skvēriņa zaļo rotu, iestādot 7 eglītes. Stādu izvēle un vieta tika saskaņota ar novada ainavu arhitekti Agiju. Saka, ka gads sākoties ar jaunu iestādītu koku. 2011. gads Palsmanei ir īpašs un atmiņā paliekošs. Jauni kociņi tika sastādīti novada svētkos un tagad vēlēšanu dienā 17.septembrī. Lai aug zaļās…

Kad kļavu lapas sārtojas…

Jau koku zaļajās lapotnēs var pamanīt sārtos un dzintarainos toņus.  It kā rudens spēlēdamies būtu vieglītēm pasaulei uzsitis ar krāsu otu un padarījis dabu košāku. Gaisā var just rudens smaržu aromātu. Tajā jaušas rudens ziedu smaržu simfonija. Jā, patiesi, klāt ir  1. septembris. Saulains un silts pienāca 1. septembra rīts Palsmanes pamatskolā. Skolā pirmo septembri…