Pūķa gada ziemas izpriecas.

23. janvāra rīts Palsmanes pirmsskolas iestādes audzēkņiem un darbiniekiem bija rosīgs, jo visi gatavojās ” Pūķa gada ziemas izpriecām.” Gan lieli,  gan mazi ar ragaviņām devās uz kalniem.” Saulēniņi 06″ grupa, kā jau lielākie, bij noraudzījuši pašu augstāko Palsmanes kalnu Kangarkalnu. ” Saulēniņi 05″ grupiņa devās uz kalniņu pie skolotājas Dinas mājas. Mārītes grupas bērni…

Slidotavas atklāšana

Pateicoties pagasta pārvaldes darbinieku atsaucībai, skolotājam  J. Pērlem, vecākiem, absolventiem, Palsmanes speciālās internātpamatskolas direktorei, SIA „Palsmanes” vadībai  īstenojies sapnis – skolai ir sava slidotava!  Jau šonedēļ sporta stundās skolēni aktīvi slido. Arī pēcpusdienās slidotavā valda  bērnu smiekli un  jautrība. Vakaros gan vēl skolotāja Jāņa Pērles vadībā notiek ūdens liešana, lai pielabotu ledus negludumus. Un tā,…

Uz Veco gadu atskatoties…

Ir atkal jauns Sākums. Pasaule atkal ir tik atvērta un aicinoša……. Tu ar ilgošanos veries jaunajā kalendārā un skaiti, Cik laika palicis – līdz atvaļinājumam, kādam interesantam pasākumam, Pirmajai skolas dienai, gadu mijai……… Kā balts zibens bliež atklāsme: Tev taču atkal ir apsolītas 366 cerību un iespēju pilnas dienas! Atceroties aizvadīto gadu, atcerēsimies un atmiņā…