Projekts Palsmanes speciālajā internātpamatskolā

Projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.2011/0306/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109 Palsmanes speciālā internātpamatskola sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas…

Pirmās palīdzības sacensības

11.maijā Cērtenes pilskalna teritorijā norisinājās skolu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības. Tajās piedalījās sešas komandas: Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes Centra vidusskolas, Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas, Valkas ģimnāzijas, Smiltenes jaunsargu un Palsmanes pamatskolas komandas. Komandām bija jāveic septiņi etapi, kuros tika pārbaudītas skolēnu zināšanas, prasme sniegt palīdzību nelaimē nonākušiem cilvēkiem un arī veiklība. Palsmanes pamatskolas skolēnu komanda ieguva…

Palsmanes speciālās internātpamatskolas ekokomandas viesošanās Turcijā

Maija sākumā mūsu skolas Comenius projekta “Zaļās dzīves vērtība” ekokomanda, kuras sastāvā bija 1. kursa audzēkne Ivita Bērziņa, skolotāja Inese Stača, skolas direktore Inga Auga un direktora vietniece Gunita Skare devās uz Turciju, lai piedalītos projekta otrajā sanāksmē Sulemanpaša pamatskolā. Tikšanās laikā iepazināmies ar Turcijas kultūru un  vēsturi, apmeklējām muzejus un mošejas Bursā, pabijām vizītēs…