Smiltenes novada svētki

Smiltenes novada Kultūras pārvalde un Blomes pagasts ielūdz uz trešajiem Smiltenes novada svētkiem Blomē,  3., 4. un 5.augustā! Kopējā svētku programma: http://www.smiltene.lv/aktualitates/open/1378 Šova “Motociklistu vasara Smiltenē” programma: http://www.smiltene.lv/kultura/open/1362 Koncerts “Ar zvaigžņu kluso gaismu”: http://www.smiltene.lv/kultura/open/1357 Priecāsimies Jūs redzēt!

Kapu svētku dievkalpojums

Kapu svētku dievkalpojums Palsmanes kapsētā 2012. gada 5. augustā plkst. 11.00. Dievkalpojumu vadīs Ev. Lut. draudzes mācītājs Zigmārs Ziemanis. Aizlūgumus par mirušajiem piederīgajiem pieņems: sestdien, 4. augustā, no pulksten 10.00 līdz 18.00  Palsmanes kapsētas kapličā, svētdien, 5. augustā no 9.00. – 10.00. Palsmanes kapsētas kapličā. Papildus informācija pa tālruni 26305264 (Draudzes priekšniece Ināra Līkuma).