Aicinājums uz nodarbību!

š.g.1.decembrī plkst 10.00 biedrības istabiņā notiks rokdarbu nodarbība ar skolotāju Inesi Puriņu Nodarbības piedāvājums Dāvanu kārbiņas gatavošana (līdzi 2 lapas A4 izmēra biezāks papīrs der zīmēšanas papīrs ) Mācīsimies tamborēt zvaniņus (līdzi tamboradata un dzija) Jaunumi dzijas pasaulē Dalība ziedojums 1ls

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu!!!

Pirmsskolas saime Latvijas dzimšanas dienai sāka gatavoties savlaicīgi. Talkā tika aicināti arī audzēkņu vecāki,jo kopīgi paveiktie darbiņi dod patiesāku svētku prieku.Iestādes pedagogu rosināti, vecāki sagādāja katrs savam bērniņam roku lellīti.Vislielāko prieku sagādāja īpašās māmiņu roku darinātās, tādu neatrast nevienā veikalā!!!Pagatavotās lellītes tiks izmantotas nodarbībās un arī ārpus nodarbību laika, lai bērniem rosinātu iztēli, bagātinātu vārdu…

Mums ticis viszilākais ezers, Un rudākais rudzu lauks. Visbaltākā bērzu birze, Vismelnākais rupjmaizes klaips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums! /L.Vāczemnieks/ Palsmanes pagasta pārvalde sveic Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienā! Lai katrs labs darbs, ko esam paveikuši, stiprina mūsu novadu un valsti. Vēlam ieceru sekmīgu piepildījumu, pārliecību,…

Aicina rokdarbniekus!!!

š.g.17.novembrī plkst 10.00 biedrības istabiņā notiks rokdarbu nodarbība ar skolotāju Inesi Puriņu Nodarbības piedāvājums Dāvanu kārbiņas gatavošana(līdzi 2 lapas A4 izmēra biezāks papīrs ) Zālamana cilpas tamborēšana(līdzi tamboradata un dzijas gabaliņš)šo cilpu izmanto apdarei un akcentam Iepazīšanās ar jaunu rokdarbu veidu –dakšiņas tehnika Jaunumi dzijas pasaulē Dalība- ziedojums 1ls

Apmācības Vidzemes reģiona jaunatnes darbiniekiem un jauniešiem par sadarbību un komunikāciju “KOPĀ!”

Vidzemes reģiona jaunatnes darbinieki un jaunieši – aicinām piedalīties tieši jums paredzētās apmācībās, kas notiks 30.11.2012. – 02.12.2012., viesu namā „Ezernieki”, Līgatnes novadā! Apmācību mērķis – attīstīt jaunatnes darbinieku un jauniešu sadarbības un komunikācijas prasmes, lai iesaistītu mazāk aktīvus jauniešus organizācijas/iestādes aktivitātēs. Aicinām pieteikties dalībnieku pāri no vienas organizācijas/iestādes: · jaunatnes darbinieks no pašvaldības vai…