Pirmsskolas iestāde vasaras laikā

Palsmanes pirmsskolas iestādē aprīļa mēnesī  tika aptaujāti vecāki un viņu vēlmes vasaras mēnešiem. Vasaras mēnešos iestāde būs atvērta .Darba laiks ir no 7.30-17.30 Jūnijā un augusta mēnesī iestāde nodrošina arī ēdināšanu, jūlija mēnesī bērniem ēdienu dod līdzi no mājām. Atbilstoši bērnu skaitam tika sadalīts grupu skaits, jūnijā un augustā darbosies 2 grupas,1 grupa jūlijā .…

Rokdarbi labdarībai.

Biedrība”Spēkavots” aicināja  rokdarbnieces piedalīties labdarības akcijā”Balta, balta mana sirds ” Dažādus rokdarbus darinājām tieši bērnu interesēm.Kopā sadarināti tika vairāk kā 50 pirkstiņlellītes, tamborētas un auduma puķu tehnikā izgatavotas matu gumijas, pērļu atslēgu piekariņi ,rokas sprādzes un rotiņas, konfekšu puķes un konfekšu pušķi.Sirsnīgs paldies rokdarbniecēm –Ārijai Bogdanovai, Valentīnai Skrastiņai, Lāsmai Veigulei, Aivai Ciemiņai, Sarmītei Dillei, Ausmai…

Pirmais lidojums klāt!

„Ābeļu zaros balti plīvuri smaržo, Gaiļbikšu medus tā kā konfekte garšo. Sīksīkas balsis putnu būrīšos čalo, Tik ļoti gaidīts pirmais lidojums klāt!”(I.Ruka) Savu pirmo lidojumu Palsmanes pirmsskolas iestādē sagaidījuši „Saulēniņi 06”grupas audzēkņi: Aivita Meinerte, Džeina Ikkerte, Santa Bonoparte, Karīna Zirdziņa, Danija Tīna Grase, Jasmīna Osīte, Ernests Grišjānis, Roberts Ozols, Aleksandrs Stepanovs, Rūdolfs Liepiņš, Sandis Jērcītis,…

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.9, 1.§. sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcija, nosakot sabiedriskās apspriešanas termiņu no šā gada 5.jūnija līdz 5.jūlijam. Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības…

Palsmanes skolēni projekta noslēgumā dodas ekskursijā uz Rīgu

Ar jauku ekskursiju 23. maijā Palsmanes speciālās internātpamatskolas 1. – 4. klašu skolēniem noslēdzās dalība Eiropas Sociālā fonda projektā. Ekskursijas laikā skolēni iepazina galvaspilsētas ievērojamākās vietas, apmeklēja Dabas un Kara muzeju. Ļoti aizraujoša un interesanta bija tikšanās ar Rīgas Zoo dārza iemītniekiem. Mājupceļā iegriezāmies Siguldā, lai apskatītu Gūtmaņa alu, Turaidas pili un Siguldas bobsleja trasi.…

Smiltenes novada domes vēlēšanu rezultāti

Smiltenes novada vēlēšanu komisija informē, ka 2013. gada 1. jūnija Smiltenes novada domes vēlēšanās Smiltenes novadā kopumā nobalsojuši 4787 iedzīvotāji, no kuriem 1060 nobalsojuši iepriekšējā balsošanas dienās, 154 nobalsojuši vēlētāja atrašanās vietā, savukārt vēlēšanu dienā novada 12 iecirkņos nobalsojuši 3573 vēlētāji. Kopumā aktivitāte novadā ir 42,68%. Visaktīvākie balsotāji bija Smiltenes pilsētā, Grundzāles un Palsmanes pagastos. Savukārt zemākā…