Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs aicina tagadējos un nākamos audzēkņus ar vecākiem uz svētkiem bērniem “Vasariņas sveicieniņš”1.septembrī plkst.11.00 Palsmanes pirmsskolas teritorijā. Sveicienu neaizmirstamāku darīs svētku vadītāji Kurmītis ar Taurenīti un piepūšamās atrakcijas. 12.00 Vecākiem neliela informatīva sapulce. Lai jaunā mācību sezona iesākas ar pozitīvām emocijām un dzirkstošu prieku !

Jaunais mācību gads Palsmanes internātpamatskolā

Palsmanes speciālā internātpamatskola sakarā ar Smiltenes novada domes 2013. gada 31. jūlija lēmumu nr. 2 maina skolas nosaukumu uz Palsmanes internātpamatskola ar 2013. gada 1. septembri. Jauno 2013./2014. mācību gadu uzsāksim 2. septembrī 10.30 vecāku sapulce konferenču zālē 11.00 svinīgais pasākums skolas zālē Skolas internāts  1. septembrī būs atvērts no plkst. 16.00. Sīkāku informāciju var…

Palsmanes internātpamatskola uzņem audzēkņus jaunajam mācību gadam.

Palsmanes  internātpamatskola 2013./2014. mācību gadā piedāvā iespēju uzsākt mācības sekojošās speciālās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmās: Pamatizglītības programmas- 1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem/ programmas kods – 21015811/ 2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem/ programmas kods – 21015911/ Tiek uzņemti skolēni no 1. – 9.…

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes aicinājums.

Tā, kā lielais remonts ir beidzies un jauno mācību gadu vēlamies uzsākt sakārtotā vidē, lūdzam   audzēkņu vecākus, vecākos brāļus, māsas uz kopīgu talku. Talkosim 22. un 27.augustā no plkst.18.00-20.00 Paredzamie darbi-rotaļlaukumu sakārtošana un mēbeļu pārnešana .Lūgums ņemt līdzi darbarīkus-zāģi,cirvi, naglu izvilcēju, grābekli, ķerru vai spaini. Ceram uz Jūsu atsaucību un sapratni. Iestādes vārdā ,…

Aicina pieteikt Smiltenes novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 5.panta. pirmā daļa nosaka, ka republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas Smiltenes novada dome izsludina kandidātu pieteikšanu darbam Smiltenes novada Vēlēšanu komisijā. Vēlēšanu…

Palsmanes kapu svētkos pieminam

Vineta Valtere                                47        Valka Aivars Pēča                                      47        Palsmanes pag. Juris Siliņš                                        50        Palsmanes pag. Harijs Taškovs                               51        Amatas pag. Ivars Knope                                     52        Launkalnes pag. Jānis Jaunpetrovičs                     56        Variņu pag. Aldis Bērtiņš               …

Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2013″ uzvarētāji

„Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2013″ uzvarētāji Trešdien, 31.jūlijā, Smiltenes novada domes deputāti apstiprināja konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2013″ rezultātus. Par 2013. gada konkursa laureātiem ir atzītas 2 ģimenes mājas, viena lauku sēta, viena daudzdzīvokļu māja un divas „odziņas”. Konkursa laureātu sumināšana notika Smiltenes novada svētkos,šo sestdien, 3.augustā, plkst. 13.00 pēc Grundzāles jaunās estrādes atklāšanas pasākuma. Šis konkurss tiek…

Informācija par autobusu

Palsmanes pagasta pārvaldes autobuss kursēs uz Palsmanes kapsētu 3. augustā Rauza 16.30 Mālejas 16.35 Palsmane 16.40 Par atpakaļ braukšanas laiku vienoties ar autobusa vadītāju. 4. augustā Rauza 9.30 Mālejas 9.35 Palsmane 9.40 Par atpakaļ braukšanas laiku vienoties ar autobusa vadītāju.