Zaļumballe

4. augustā plkst. 22:oo Palsmanes brīvdabas deju placī Zaļumballe. Lustīgu kopā būšanu un dancošanu garantē grupa “Kreisai pagrieziens”. Izsalkumu varēs remdēt brīvdabas kafejnīcā “Pie muižkundzes”. Ieejas maksa – Ls 2,00 Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā pasākums notiks Kultūras namā.