Gaidot Miķeļdienu.

Sagaidot Miķeļdienu ,Palsmanes pirmsskolas audzēkņi ar saviem vecākiem izveidoja izstādi „Mūsu dārza karalis”. Radošas izdomas un fantāzijas rezultātā, iestādes laukumā pulcējās rudens velšu- dārzeņu, augļu un ziedu veidojumi. Savukārt ,27. septembra svētku rītiņā iestādes saime sanāca laukumā, lai ar skanīgām un jautrām dejām ieskandinātu Miķeļdienu.Svētku turpinājumā norisinājās dažādas fiziskās aktivitātes pa grupiņām – kustību rotaļas,…

Tiek izvērtēti projekta rezultāti

Septembra mēnesī Palsmanes internātpamatskolā viesojās Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja Daina Voita un projekta koordinatore Anda Kauliņa. Notika tikšanās ar projektā iesaistītajiem skolēniem un pedagogiem, kuras laikā tika pārrunāti projektā sasniegtie rezultāti. Sarunā ar ciemiņiem bērni pastāstīja, kas viņiem no projekta laikā realizētajām aktivitātēm ir paticis vislabāk, arī apstiprināja, ka arī šogad labprāt piedalītos, ja…

Dzejas rīts Palsmanes internātpamatskolā

Atkal septembris… Jāprot debesīs izlasīt Gājputnu atstātos vārdus. Kā ik gadu septembrī, kad debesīs jau dzirdamas gājputnu klaigas un kad rudens koku lapās raksta dzeju krāsu valodā, skolā svin Dzejas dienas. Šogad ciemos bijām aicinājuši dzejnieci Mariku Svīķi. Rīts iesākās ar Marikas dzejoļa „Dziesma” prezentāciju. Tad vārds tika dots pašai dzejniecei, kas savu dzeju ne…

Praktisks seminārs „Komandas veidošana”

Praktisks seminārs „Komandas veidošana” I daļa 2013.gada 21.septembrī, plkst. 11.00Jaunpiebalgas novada domes zālē (Jaunpiebalgā) Praktiskais seminārs: NVO (nevalstisko organizāciju) biedriem, brīvprātīgajiem, kā arī citiem interesentiem Praktiskā semināra mērķis: Noskaidrot savas sadarbības veidus; stiprās un vājās puses semināra dalībnieki satuvinās turpmākai efektīvai sadarbībai. Praktiskā semināra tēmas: ü      Kas ir komanda? Ar ko grupa atšķiras no komandas?…

Mācību gadu uzsāk Palsmanes internātpamatskola

Jau kļavām pirmās lapas trīs- Nāk skolas sētā septembris… Šis mācību gads Palsmanes internātpamatskolas skolēniem un pirmsskolas izglītības audzēkņiem iesākās savādāk nekā ierasts. Skolēnus, viņu vecākus un skolotājus, jauno mācību gadu uzsākot, apsveikt bija ieradušies novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis, kurš skolai uzdāvināja vērtīgas grāmatas un diskus vēstures faktu apzināšanai, un pagasta vadītāja Tigna Podniece.…

Pirmā skolas diena Palsmanes pamatskolā

Kāpj mani sapņi debesīs, tik pārdroši un koši, To saknes skolas paspārnē no salnas slēpjas droši. Kāpj mani sapņi debesīs, kļūst piena ceļš par lapu, Uz kuras ceru uzrakstīt – es mīlu skolu savu! Šajā mācību gadā savu mīlestību savai Palsmanes pamatskolai apliecinājuši 97 skolēni un 17 pedagogi. Uzsākot skolas gaitas savas rotaļlietas saldos sapņos…

Palsmanes pamatskolas dalība Comenius projektā

2012./2013. mācību gadā angļu valodas skolotāja Tigna Podniece piedalījās atkal jauna Comenius projekta izstrādē. 20. februārī tas tika  iesniegts Valsts izglītības attīstības aģentūrā.  Lielā konkurencē no 285 iesniegtajiem projektiem atbalstu ieguva 60. Starp tiem arī mūsu. Par to paldies skolotājai Tignai. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusējās partnerības” līgums Nr. 2013-1-RO1-COM06- 29366 …