Izmaiņas Palsmanes pagasta pārvaldes kases darba laikā

Izmaiņas Palsmanes pagasta pārvaldes kases darba laikā: Pamatojoties uz Smiltenes novada domes rīkojumu par finanšu datu inventarizāciju pārejai uz eiro, laikā no 02.01. – 15.01.2014. skaidras naudas norēķini Palsmanes pagasta pārvaldes kasē, kā arī Smiltenes novada domē un citās novada pagastu pārvaldēs netiks pieņemti.

Pašvaldības darba laiks sakarā ar darba dienu pārcelšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 25. aprīļa  rīkojumu Nr.195 „Par darba dienu pārcelšanu 2013.gadā”, kas paredz pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 23.decembra uz sestdienu  2013. gada 14.decembri un darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 30.decembra, uz sestdienu, 2013.gada 28.decembri, Smiltenes novada dome un pagastu pārvaldes strādās sekojošos datumos: 14.decembrī  no plkst. 8.00-16.00 23., 24., 25., 26.,…

Novembris Palsmanes internātpamatskolā

Lieli darbi ir padarīti, bet nebūs arī mazāki, kas vēl tikai tiks darīti. Arī šajā mēnesī mēs visi kopā esam veikuši daudzus labus darbus! Turpinām piedalīties speciālo skolu boulinga līgas turnīrā. Organizējām, apmeklējām un tautiskās noskaņās aktīvi līdzdarbojāmies Mārtiņdienas pēcpusdienā. Pasākuma sākumā skolēni uzzināja Mārtiņdienas tradīcijas. Pēc tam klašu kolektīvi strādāja grupās, minot mīklas, atceroties…