Palsmanes pamatskolas 2014./15.m.g. 1.sem. labie darbi

Atskatoties uz pirmo darba cēlienu, gribas atzīmēt tos labos darbus un darbiņus, kā arī tos bērnus, kas prot un vēlas darīt prieku sev un citiem. Palsmanes pamatskolas bērni šogad, gluži tāpat, kā citus gadus, bija to sportistu vidū, kas aizstāvēja savas skolas godu Smiltenes novada krosa sacensībās. Rezultāti neizpalika – savā vecuma grupā 1.vieta  –…

Atskatoties uz 2014.gadu

Apstājies, ieklausies, dzirdi, Skan Ziemassvētku balss… Ikdienas steiga pamazām noklust, soļi top rāmāki, balsis rimtākas. Viss apkārt gatavojas Lielajam Ziemassvētku brīnumam. Un pat vislielākie nebēdņi kļūst rātnāki, stāvot svinīgi sapostās eglītes priekšā. Šis ir laiks, kad varam būt kopā ar saviem mīļajiem, kad varam sakārtot savas domas un jūtas, kad varam saprast un palīdzēt. Šis…

Palsmanes pamatskola aicina uz Ziemassvētku pasākumu

Palsmanes pamatskolā decembra mēnesis paiet lielā rosībā. Tuvojas semestra nobeigums, un katram skolēnam gribas saņemt labus vērtējumus par sasniegumiem mācību darbā.  Par Ziemassvētku tuvumu skolā mums vēsta Adventes vainagos iedegtās sveces, tāpēc daudz darba iegūldīts, lai noformētu klases. Darbs nenorimsts arī pavisam vēlās pievakarēs, jo bērniem vēl jāpaspēj deju kolektīvu, koru, ansambļu un teātra pulciņa…

Palsmanes pamatskolas skolēnu labie darbiņi novembrī

Lāčplēša diena Palsmanes pamatskolā novembra mēnesis pagājis valstij svarīgu  notikumu zīmē. Gatavojoties Lāčplēša dienai, skolēni no mājturības pulciņa, bija sagatavojuši skaistas laternas, ko 11.novembrī, pieminot 1919.gadā brīvības cīņās kritušos, izvietoja skolas ābeļdārzā. Tāpat skolēni arī  aizdedza svecītes pie pieminekļa brīvības cīņās kritušajiem Palsmanes centrā. Latvijas valsts dzimšanas diena Latvijas dzimšanas dienu sagaidot, 5.-9. klašu skolēni…

Labdarības aicinājums!

Gaišums, sirsnība un līdzcietība ir ceļš, kas Ziemassvētku noskaņu katrā mājā rada jo īpašu, ja vien mūsu attieksmē ir labā griba palīdzēt, ja spējam ar to dalīties un gribam iepriecināt citus. Biedrība ”Spēkavots” sadarbībā ar Palsmanes pagasta pārvaldi un sociālo darbinieci aicina iedzīvotājus piedalīties labdarībā mūsu pagasta vientuļajiem un maznodrošinātajiem pensionāriem. Labdarībai noderēs sveces, adījumi,…

Novembris Palsmanes internātpamatskolā

Svarīgs nav mūsu darbu lielums, bet gan mīlestības daudzums, ko mēs ieliekam savos darbos. Šajā mēnesī ar lielu mīlestību esam veikuši vairākus labos darbus: Aizstāvējām skolas godu LR speciālo skolu tautas bumbas sacensībās un Latvijas Speciālās Olimpiādes Vidzemes zonas florbola sacensībās. Izsakot pateicību un izrādot cieņu pret karavīriem, kas, aizstāvot mūsu valsti, ir miruši, Lāčplēša…

Akcija „Siltums Palsmanes baznīcā”

Akcija „Siltums Palsmanes baznīcā” Palsmanes ev.-lut. draudze aicina š.g. decembra mēnesī atbalstīt akciju „Siltums Palsmanes baznīcā”, kuras mērķis ir uzmūrēt krāsni dievnamā. Nepieciešami 500 krāsns ķieģeļi un 250 šamota ķieģeļi. * Iespējams veikt ziedojumu uz SEB bankas kontu LV 19 UNLA 0016000700453 * Ziedojumu kastīte SIA Palsmane veikalā, *Iespējams arī dāvināt krāsns mūrēšanai nepieciešamos ķieģeļus…

Seminārs lauksaimniekiem

Latvijas Lauku konsultāciju un Izglītības centrs kopā ar Lauku atbalsta dienestu organizē semināru lauksaimniekiem 2.decembrī plkst.1000 SIA Agro Smiltene telpās, Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV4729 Atbalsts pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” Pirmās kārtas projektu…