Atbalstīsim Sirds Siltuma darbnīcu

“Sirds siltuma darbnīcas mērķis ir palīdzēt priekšlaikus dzimušiem mazuļiem un viņu vecākiem, kā arī mazuļiem, kuriem trūkst vecāku gādības /Baby box atstātajiem mazuļiem/. Profesionālā aprūpe, protams, ir ārstu un medicīniskā personāla ziņā, tomēr arī katrs no mums var sniegt savu devumu šajā cīņā par dzīvošanu. Ja Tu proti adīt, tamborēt, šūt, Tev ir pietiekami daudz…

Laipni lūgti jaunajās telpās!

Par spīti ziemas spelgonim, 24.janvāra vakarpuse Palsmanē bija īpaša. Biedrības”Spēkavots”aicināti saradās viesi un interesenti,  lai pagastmājas telpās vērtu durvis telpai, kura vairāk kā 25 gadus bija gaidījušas jaunas pārmaiņas. Biedrība patiesi lepojas, ka īpašajā notikumā piedalījās Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis un Attīstības nodaļas vadītājs Andris Lapiņš. Pie iekurtā kamīna sanākušos viesus iepriecināja mūsu…

Maksas pakalpojumu cenrāži

2013. gada 28. decembra Smiltenes novada domes sēdē tika apstiprināti sekojoši Palsmanes pagasta iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži Eiro. Palsmane pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšana: Diena 1,42 (t.sk. brokastis, pusdienas, launags),vakariņas 0,43. Palsmanes pamatskola Pusdienas 0,78, internāts 0,92 (t.sk. brokastis 0,28, launags 0,28, vakariņas 0,36). Skolēnu pārvadājumi Palsmanes – Smiltene – Palsmane diena 1,14 t.sk. PVN…

Informācija iedzīvotājiem!

Katru februāra piektdienu vairāki Smiltenes novada domes nodaļu speciālisti dosies uz pagastu pārvaldēm, lai arī pagasta iedzīvotājiem būtu iespēja uzzināt vai nokārtot aktuālus jautājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Tikšanās mērķis ir, lai pašvaldības speciālisti būtu pieejamāki iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem klātienē būs iespēja tikties ar: Smiltenes novada domes vadību (domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai izpilddirektoru) un speciālistiem…

Biedrības decembra darbi.

Biedrības valde sadarbībā ar Palsmanes pagasta sociālo darbinieci un  pagasta pārvaldi ,sarūpēja  Ziemassvētku dāvanas sava pagasta vientuļajiem pensionāriem .Tika uzrunātas biedrības sievas, kuras  uzadīja siltu zeķu pāri, savārīja spēcinošu   ievārījumu no āboliem un ingvera.Paldies dāvanu sarūpētājām par silto sirdi un čaklajām rokām.Tas bija tikai iesākums mūsu labdarībai .Pēc cilvēku atsaucības, gan no dāvanu saņēmējiem…

Informācijas diena vecākiem

Palsmanes pamatskolā 2014.gada 25.februārī no plkst 17:00 līdz 18:30 tiek organizēta informācijas diena vecākiem. Vecāki, lūdzu, izmantojiet šo iespēju tikties ar klašu audzinātājām un mācību priekšmetu skolotājiem! Direktore

DECEMBRIS PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLĀ

Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to,  kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem. /Z.Mauriņa/ Arī šajā mēnesī mēs visi kopā esam centušies izstarot citiem savus  darbus: Turpinām piedalīties speciālo skolu boulinga līgas turnīrā. Turpinām piedalīties ZAAO rīkotajās akcijās „Tīrai Latvijai”.…

Katram savs Ziemassvētku stāsts

Palsmanes internātpamatskolas skolēni un pirmsskolas grupiņu audzēkņi vēlas sniegt jums svētku prieku koncertā un parādīt, ka pasaule ir gaiša un mēs paši – laimīgi! Gaidīsim ikvienu Palsmanes internātpamatskolas zālē (pils ēkā 2. stāvā).