Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki 2014.gadā

Palsmanē pie darbnīcām: 19. martā plkst. 10.00 9. aprīlī plkst. 10.00 13. jūnijā plkst. 10.00 Maksu par tehnisko apskati pieņems apskates vietā. Apskates laikā jāuzrāda traktortehnikas reģistrācijas apliecība, traktortehnikas vadītāja apliecība(nomaksātiem sodiem par A.P. Ceļu satiksmē) un jābūt spēkā esoša transport- līdzekļa civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise. VTUA vec.insp. A.Zemešs mob.tel. 29154976

Atnāc, ja vēlies palīdzēt!

21. februārī plkst.17.00 Palsmanes kultūras nama biedrības “Spēkavots” telpā aicināti visi, kas vēl vēlas atbalstīt mazuļus, kam īpaši nepieciešams siltums un līdzcilvēku atbalsts. Tikšanās tiek rīkota, lai dalītos priekšlaicīgi dzimušo mazuļu adījumu un citu rokdarbu izgatavošanas pieredzē, pastāstītu par piemērotākajiem materiāliem un izmēriem. Lūgums paņemt  līdzi jau izgatavotos darbus. Sirds Siltuma Darbnīcas meitenes no Valmieras…

NKUP informē

No 2014.gada 1.marta visiem patērētājiem SIA Smiltenes NKUP apkalpes zonā stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātie tarifi: – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1.31 EUR/m3 (ar PVN) – kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1.51 EUR/m3 (ar PVN) Kopējā cena ūdenim un kanalizācijai 2,82 EUR (ar PVN) par kubikmetru.

Turpinām ieskandināt jauno Zirga gadu!

Piektdien ,31. janvārī Palsmanes bērnudārza bērni jautrā karnevālā sagaidīja Zilā zirga gada draudziņus. Pateicoties bērnu vecākiem , audzinātājām un auklītēm, bija sarūpētas dažādas dzīvnieku maskas. Katra grupiņa rādīja sagatavotos priekšnesumus. Grupiņas ” Eži” bērniņi ar dziesmiņu un mūziku parādīja, ka arī dzīvnieciņi prot dejot un jautri kustēties. “Saulītes” bērni jautrā dejā rādija kā zaļā pļavā…

Neklātienes ceļojums uz Kubu

„Karību jūras baseina pērle” – paradīze ceļotājiem, kuri vēlas eksotiku, debeszilos ūdeņus, baltās smiltis un apskatīt krāšņu zemūdens pasauli. š.g. 7. februārī plkst. 17.30 “Spēkavota” telpā (pagasta namā) Ikvienam interesentam būs iespēja neklātienē aizceļot uz brīnumaino salu – Kubu kopā ar Andri Vilkastu

Janvāris Palsmanes internātpamatskolā

Neticiet ne saviem, ne citu cilvēku vārdiem, ticiet tikai saviem un viņu darbiem. Arī mēs ticam tikai saviem darbiem. Šī gada pirmais mēnesis mūsu skolā ir bijis diezgan spraigs un darba pilns: Decembra beigās tika saņemts atzinības raksts par dalību CSDD rīkotajā konkursā „Gribu būt mobils”. Aktīvi strādājām svešvalodu mēneša ietvaros piedāvātajos uzdevumos, kurus pildot…

Pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 3. un 4.klašu skolēniem

31.01.2014 / www.smiltene.lv Informējam, ka, pamatojoties uz 2013.gada novembra un 2014.gada 29.janvāra Smiltenes novada domes sēdēs pieņemtiem lēmumiem, no šī gada pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas saņem Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestāžu 3. un 4.klašu izglītojamie. 3.klašu skolēniem pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas tiek apmaksātas jau ar 1.janvāri, bet 4.klašu skolēniem no 1.februāra. Ar 1.septembri valsts dotācijas brīvpusdienām paredzētas…