Pēdējo reizi VASARĀ.

Aicinām visus uz VASARAS pēdējo BALLĪTI Palsmanes brīvdabas estrādē 29. augustā plkst. 22:00 Par omulību un lustīgu dancošanu rūpēsies grupa “APVEDCEĻŠ” Pasākuma laikā darbosies kafejnīca. Ieejas maksa – 3,00 eiro

Jaunais mācību gads Palsmanes internātpamatskolā

Palsmanes internātpamatskola jauno mācību gadu uzsāk 1. septembrī plkst. 1000 , kā arī turpina uzņemšanu 2014./2015. mācību gadā sekojošās izglītības programmās: speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem/ kods – 01015611 /; speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem / kods – 01015811 /; speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem…

Vecāku sapulce

Palsmanes pamatskola aicina savu skolēnu vecākus uz vecāku sapulci š.g. 26.augustā plkst. 18:00 skolas 2.stāvā bioloģijas kabinetā. Darba kārtībā: 1. Logopēdes Ārijas Baumanes ieteikumi bērnu valodas attīstībai. 2. Aktualitātes uzsākot jauno mācību gadu. Skolas direktore