Akcija „Siltums Palsmanes baznīcā”

Akcija „Siltums Palsmanes baznīcā” Palsmanes ev.-lut. draudze aicina š.g. decembra mēnesī atbalstīt akciju „Siltums Palsmanes baznīcā”, kuras mērķis ir uzmūrēt krāsni dievnamā. Nepieciešami 500 krāsns ķieģeļi un 250 šamota ķieģeļi. * Iespējams veikt ziedojumu uz SEB bankas kontu LV 19 UNLA 0016000700453 * Ziedojumu kastīte SIA Palsmane veikalā, *Iespējams arī dāvināt krāsns mūrēšanai nepieciešamos ķieģeļus…

Seminārs lauksaimniekiem

Latvijas Lauku konsultāciju un Izglītības centrs kopā ar Lauku atbalsta dienestu organizē semināru lauksaimniekiem 2.decembrī plkst.1000 SIA Agro Smiltene telpās, Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV4729 Atbalsts pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” divos apakšpasākumos: “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” Pirmās kārtas projektu…

Ūdens sistēmas dezinfekcija

24.un 25.novembrī Smiltenes NKUP ūdens piegādes zonā – Grundzālē, Palsmanē, Smiltenē, (arī Vidzemes un Silvas ciemos) Launkalnē, Blomē, Bilskā, Variņos notiks ūdenssistēmas dezinfekcija. Iespējama ūdens kvalitātes pasliktināšanās. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! SIA “Smiltenes NKUP” telefoni 64707062 / 26182972 Seko Smiltenes NKUP jaunumiem www.smiltenesnkup.lv

Latvju bērni ķekatās!

14. novembrī Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē diena iesākās ļoti interesanti. Pavadījām Mārtiņdienas nedēļu un ieskandinājām Latvijas dzimšanas dienu. Svētki tika svinēti nedēļas garumā, gatavojot maskas, priekšnesumus un izstādi par Mārtiņdienas simboliem. Vislielāko pārsteigumu bērniem sarūpēja Marijas un Linarda ģimene, kuri atveda īpašo viešņu -Zosi no savas lauku sētas. Mārtiņbērni tērpušies maskās ieradās no visiem mūsu…

Iznācis „Smiltenes novada domes Vēstis” novembra izdevums

14.11.2014 / www.smiltene.lv Izdots jaunākais Smiltenes novada domes informatīvā bezmaksas izdevuma “Smiltenes novada domes Vēstis” numurs. Novembris numurā lasiet: Par Smiltenes novada domes apbalvojumu ieguvējiem; Par Tepera ezera attīstības perspektīvām; Smiltenes novada domes pieņemtie lēmumi oktobrī; Izglītības iestāžu un kultūras aktualitātēm; Par jauno sportistu panākumiem u.c. Bezmaksas informatīvo izdevumu var saņemt Smiltenes novada domē, Tūrisma…

Oktobris Palsmanes internātpamatskolā

Man patīk rudens Un aukstās lietavas, Kad logā lēni lāses slīd. Ar ogu sārtiem čemuriem Mazs pīlādzītis laukā vīd. Mums arī patīk rudens ar savu krāšņumu, ar lielo dzīves sparu un darba pilnām rokām. Kā jau visi oktobri, arī šis sākās svētku noskaņā. Tāpēc saviem skolotājiem sagādājām nelielus prieka mirkļus, noformējot skolu svētku noskaņā,  iestudējot…

Ar mīlestību Latvijai

Ja Tu mīli savu pagastu un Latviju atnāc un iededz svecītes Mīlestības skvēriņā 18. novembrī no plkst. 18.00. Lai mūsu kopīgi iedegtās uguntiņas ir kā Mīlestības ceļš no sirds uz sirdi Latvijas dzimšanas dienā. Biedrība „Spēkavots”