Rudentiņš bagāts vīrs!

Septembra mēneša garumā Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes saime meklēja krāsas dārzā, mežā, pļavā, lai Miķeļdienas pasākumā iekrāsotu rudeni. Atrast rudenīgās krāsas un sajūtas palīdzēja Ezis( skolotāja Aira )un Rudens rūķis (skolotāja Laura). Ar dziesmām, dejām un rotaļām savas rudenīgās krāsiņas izrādīja visas iestādes grupiņas. Kopīgā rotaļa „Salmu kūlis” izraisīja sajūsmu un prieku, jo bija jāatrod…

Tikšanās ar Vidzemes novada mācītājiem

30.septembrī Palsmanes pamatskolā 7.-9.klašu skolēniem bija interesanta tikšanās ar Vidzemes novada mācītājiem. Uz pasākumu devāmies mazliet bikli, jo mūsu izpratnē līdz šim vārds mācītājs bija kaut kas ļoti nopietns, svarīgs. Pasākums pierādīja, ka viņi ir tādi paši kā mēs – ļoti atraktīvi, interesanti un humoru mīloši cilvēki. Viņi pat spēlēja mums teātri! Un cik daudz…

Sākumskolas Rudens ekskursija

Skaistā un diezgan aukstā 30.septembra rītā Palsmanes pamatskolas 1.-4.klašu skolēni ar savām skolotājām – Dainu, Daigu, Santu, Aidu un Initu devāmies savā ikgadējā Rudens ekskursijā. Ekskursijas sākumā baudījām ūdens priekus Priekuļu baseinos – gan mazajā, gan lielajā, kā arī pakarsējāmies pirtī. Jauki izpeldējušies un izžāvējuši matus, devāmies ceļā uz Mori. More (Siguldas novads) ievērojama ar…

Teātra “Čiekurs” viesizrāde.

2015. gada 10. oktobrī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā viesosies Vijciema amatierteātris “Čiekurs” ar Andrusa Kivirehka izrādi “IGAUŅU BĒRES”. Traģikomēdija 2 daļās režisors Valdis Šaicāns Ieejas maksa – 1,00 eiro ( ziedojums teātra rekvizītiem)

KLĀT SEPTEMBRIS PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLĀ

Mēs esam līdzīgi kokiem, bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt. Dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem ar domām, ko labu paveiksim rīt. (K. Apškrūma) Kad dārzos zied asteres un rasotā zālē krīt pirmie āboli, klāt ir septembris. Tas nozīmē, ka mums sākas atkal jauns mācību cēliens – jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību gads.…

Gatavojoties Eiropas valodu dienai

Eiropas Valodu diena Eiropas Valodu diena ir gadskārtējs pasākums, kas notiek 26. septembrī. Tajā cildina valodu daudzveidību Eiropā: kurā lieto vairāk nekā 200 Eiropas valodu ir 24 oficiālās ES valodas, ir aptuveni 60 reģionālās/mazākumtautību valodas un cilvēki no citām pasaules daļām runā vēl daudzās citās valodās. Lai šajā dienā palepotos ar skanīgo latviešu valodu un iepazītu arī…

LKIF izsludinātajā veiksmes stāstu konkursā uzvar Palsmanes sieviešu biedrība „Spēkavots”

LKIF desmit gadu svinības 10. septembrī notika Neretas biedrības “Upmalas mantinieki”  pirms diviem gadiem atklātajā kopienas centrā “Saimnieču pasaule”. LKIF dibinātajs Oranje fonda  ( Nīderlande) izpilddirektors Ronalds van der Gīsens  novēlēja fondam turpināt labo darbu vietējo iedzīvotāju izaugsmes vajadzības  atbalstot, ieteica sarīkot ikgadēju kopienas saliedējošu akciju, līdzīgu Kaimiņu dienai, kura ik septembri norit Nīderlandē. LKIF…

Pašvaldības īpašuma izsole

„Smiltenes novada dome 2015.gada 9.oktobrī plkst. 09:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas „Priednieki 2″, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 900 0083, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar…