Konkurss

Palsmanes pamatskola izsludina konkursu skolas karoga skices veidošanai (A4 formātā). Iesniegt līdz 30.septembrim skolas direktorei. Skolas direktore Dace Pērle

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā 12. septembrī plkst. 18.00 Uz Svecīšu vakaru kapsētā, pārvaldes autobuss uz kursēs šādos laikos: no Rauzas 17.00 no Palsmanes 17.10 Par atpakaļ braukšanu no kapsētas vienoties ar šoferi.

Mūsu dejotāji festivālā Ungārijā.

Ungārija dejotājus  sagaida ar lietu. Draudzīgi pacilātā noskaņojumā, priecīgi par iespēju pagarināt saulaino vasaru, no 17.08. līdz 26.08. deju kolektīvu „Cīrulis” un „Sanācēji” dejotāji devās ceļā uz Ungārijas dienvidu tālāko punktu – pilsētu Mako. Ceļojuma mērķis bija piedalīties starptautiskajā folkloras festivālā „International  county – Wandering festival 2015”. Blakus tam dejotāji izbaudīja galvaspilsētas Budapeštas skaistās vakara…

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija bibliotēkā

Aicinu iesaistīties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā un piedalīties Nacionālās bibliotēkas organizētajā programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija-2015. Lai piedalītos šinī projektā ir jāatnāk uz bibliotēku un jāizlasa 6 savam vecumam atbilstošas grāmatas, tad par šīm grāmatām jāsniedz savs vērtējums. Projektā var piedalīties visi lasīt griboši un lasīt varoši bērni, jaunieši un pieaugušie no 2015. gada augusta…

Bērnu tusiņš dārziņā!

Kad rasa pļavās saber savas pērlītes saaustajos zirnekļtīklos , dzērves sāk klaigāt un dārzos uzzied astere , tas ir dabas dots atgādinājums :ir jāsāk! Jāsāk jauns darba cēliens, darba cēliens kopā ar savējiem. 29. augustā Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē tika svinēti bērnu svētki.Sakot sveikas vasarai un gaidot jauno mācību sezonu, bērni un viņu vecāki…

1. septembris Palsmanes izglītības iestādēs

Ar rudenīgiem ziediem un smaidiem sākās 1. septembris visās trīs Palsmanes pagasta izglītības iestādēs. Palsmanes pamatskolas durvis vēra 108 skolēni. Visa skolēnu saime un viņu vecāki pulcējās Palsmanes ev.lut. baznīcā uz svētku dievkalpojumu. Paldies mācītājam Reinim Kulbergam par sirsnīgajiem vārdiem skolas gadu uzsākot. Atgriežoties skolas pagalmā visus sagaidīja pasakains pārsteigums – trīs Siventiņi un Vilks.…

Novada Sporta svētki Palsmanē.

29. augustā Palsmanes Internātpamatskolas sporta laukumā notiks Smiltenes novada SPORTA SVĒTKI. Sākums plkst. 10:00 Sportošanas veidi: Stipro skrējiens Trīssoļlekšana no vietas Velo ar blakusvāģi “Basketbola biatlons” Loka šaušana Lidojošo šķīvīšu mešana Pludmales volejbols Komandas: vienā komandā startē 13 dalībnieki (8 vīrieši un 5 sievietes) Komandām jāveic iepriekšēja pieteikšanās. Tālrunis: 26460704

Zaļumballe

29. augustā plkst. 22:00 Palsmanes Brīvdabas deju placī Vasaras sezonas noslēguma ZAĻUMBALLE kopā ar grupu “KREISAIS PAGRIEZIENS” darbosies bufete Ieejas maksa 3.00 eiro Lietus gadījumā pasākums notiks Kultūras namā

Nometne “Dabas skola” Palsmanē

No 13.-20. augustam Palsmanes internātpamatskolā notika izglītojoša nometne „Dabas skola”. Nometne norisinājās ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, un tās galvenie uzdevumi bija iepazīstināt bērnus ar vides daudzveidību, ekoloģiskajām problēmām un dabas aizsardzības iespējām. Īstenojot nometnes uzdevumus, dalībnieki iepazina vietējās apkārtnes ainavu, sakopa nometnes teritoriju, devās izglītojošā ekskursijā uz dabas izglītības centru “Ziemeļvidzeme” un  Niedrāju-Pilkas…

Atkalredzēšanās prieks!

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde aicina esošos un nākamos audzēkņus uz bērnu svētkiem š.g.29.augustā „Bērnu tusiņš dārziņā” Pasākuma norise: Plkst. 10:30 – 12:00 Piepūšamās atrakcijas bērniem, vecākiem kopsapulce iestādes zālē. Ap plkst. 12:00 bērnu braucamrīku parāde mežiņā – ar ratiem (vienu, diviem,trim un četriem),vai bez ratiem; Kā arī dažādi pārsteigumi un noslēgumā kopīgs spēka cienasts;…