Lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēvju bezmaksas savākšana

Tuvojoties pavasarim, lauksaimniekiem viena no aktualitātēm ir atbrīvošanās no skābbarības sagatavošanā izlietotās ruļļu un bedru plēves. SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā risināt jautājumu savācot minēto materiālu bez maksas no saimniecībām, lai to sagatavotu otrreizējai pārstrādei. Pakalpojums tiek sniegts Ziemeļvidzemē, kā arī Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju novados. Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO aicina uzkrātās skābbarības ruļļu plēves…

Esi dabas draugs!

Daba sāk mosties un arvien vairāk sevi piesaka pavasaris ar interesantiem notikumiem tuvākajā un tālākajā apkārtnē. Arī Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes audzēkņi vēlējās uzzināt ,kas dabā notiek? Lai savu interesi un zinātkāri apmierinātu iestāde aicināja ciemos Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecāko valsts vides inspektoru Jāni Pērli. Visi kopā noskatījāmies īsfilmiņu par Gaujas nacionālo…

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2015.gadā

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2015.gadā Valkas, Strenču, Smiltenes, Beverīnas un Burtnieku novados Pagasts(vieta) Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta Branti Vidzeme 16,03 10.00 10,04 10.00 11,06 10.00 pie darbnīcām Palsmane Palsmane 18,03 10.00 13,04 10.00 12,06 10.00 pie darbnīcām Variņi Variņi 18,03 13.00 13,04 12.30 12,06 13.00 pie darbnīcām Trikāta…

Paziņojums par īpašuma “Priednieki 2 – 1” izsoli

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Palsmanes pārvaldes vadītāju pa tālr.64773754 vai mob.tālr.29474697. Izsoles…

Foto izstāde bibliotēkā!

Vēl līdz marta beigām bibliotēkā apskatāma Smiltenes novada bibliotēkas fotoizstāde “Smiltenes ielas un ceļi” Tie ceļi un celiņi, Kas no tēva mājām aizstiepjas Uz visām četrām debess pusēm, – Tie vijas katra cilvēka pirmo Neikdienišķo piedzīvojumu atmiņās. Vienīgi ceļš ir tas, Kas no mājām aizved pasaulē… /P.Ērmanis/ Atnāc un izjūti Smiltenes vēsturisko pieskārienu! Uzzini, kas…

Februāris Palsmanes internātpamatskolā

Februāris jau paskrējis. Šis mēnesis kalendārā ir īsākais. Neskatoties uz to, skolā tas bija ļoti krāšņs un aktīvs. Tas krāsojās visās varavīksnes krāsās par spīti tam, ka ir ziemas mēnesis. Organizējot un piedaloties skolas pasākumos februārī, esam pierādījuši, cik radoši, darīt griboši, atraktīvi, atvērti un azartiski mēs visi kopā varam būt. Februāri sākām ar aktīvu…

Lielās Talkas pagalmu konkurss

Par nedēļu, līdz 1.martam, tiek pagarināta pieteikšanās “Lielās Talkas” Pagalmu konkursam. Vēl nedēļu sadarbībā ar Pagalmu sakopšanas kustības atbalstītāju – AAS “Gjensidige Baltic” – izsludinātajā Pagalmu konkursā reģioniem, daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji varēs pieteikt savu pagalmus. Izsludināts Lielās Talkas PAGALMU KONKURSS sadarbībā ar Pagalmu sakopšanas kustības atbalstītāju – AAS “Gjensidige” – aicinājums daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, kas…

Mazas, mīļas mārītes!

Palsmanes pagsta pirmsskolas iestādes „Mārīšu „ grupiņā 13. februāris iesākās savādāk nekā citas dienas, jo notika Valentīndienas ballīte “Mazas, mīļas Mārītes”. Rīta cēlienā bērni apsveica savus draudziņus ar mājās sagatavotām un arī veikalā iegādātām mīļdāvaniņām.Pēc dāvanu saņemšanas viens otram vēlējām labus vārdus, samīļojāmies un vienojāmies kopīgā dziesmiņā: “Buča manam draudziņam”. Pasākums turpinājās ar atraktīvām dejām…

Seminārs par jauno Būvniecības likumu

Smiltenes novada dome aicina novada uzņēmējus un citus interesentus uz tikšanos 19.februārī plkst. 9.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra kino zālē, kur Smiltenes novada Būvvaldes pārstāvji iepazīstinās ar jaunā Būvniecības likuma principiem. Jaunais Būvniecības likums stājies spēkā 2014.gada 1.oktobrī. Jaunā būvniecības kārtība un terminoloģija radījusi neskaidrības būvniecības jomā. Tikšanās laikā tiks ziņots par projektēšanai nepieciešamo datu…