LIELĀ OLU olimpiāde.

Svētdien, 5. aprīlī plkst. 11:00, aicinām visus palsmaniešus un ciemiņus piedalīties Lieldienu pasākumā pie Kultūras nama. kopā atklāsim jaunās šūpoles, kuras šoreiz palsmaniešiem dāvina Cērcinu ģimene varēs izkustināt kauliņus un līdzi just piedaloties jautrajās stafetēs lielīsimies ar skaisti- raibajām olām, ripināsim, kausimies utt. vārīsim “čempionu” zupu un baudīsim to. Ja Lielajā dienā laiks nebūs pārāk…

Comenius projekta nedēļa pamatskolā

Palsmanes pamatskolā rit otrais starptautiskā Comenius projekta gads. Skolēni un skolotāji no mūsu skolas ir jau viesojušies Spānijā, Lielbritānijā, Francijā un Rumānijā. No 23. marta līdz 27. martam viesus no Somijas un Francijas uzņemsim pie sevis Palsmanē. Skolēni ir sagatavojuši prezentācijas par Latviju un koncertu ar dziesmām un dejām. Dziedātāji ir sagatavojuši pārsteigumu un iemācījušies…

Lai ar mazas mūsu rokas, lielus darbus darīt protam!

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem marta mēnesis ir labestības mēnesis. Tad katrs cenšas būt draudzīgāks , domāt labākas ,gaišākas domas un darīt labus darbus. Ar saviem mazajiem darbiem nolēmām iepriecināt sava pagasta bibliotēkas lasītājus. Lai grāmatu lasītāji neaizmirstu, kurā lapaspusē ir palikuši, viņiem noderētu grāmatzīmes. Tā savu pedagogu atbalstīti, katras grupiņas audzēkņi gatavoja grāmatzīmes dažādās…

Spodrības mēnesis Smiltenes novadā

18.martā Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Spodrības mēneša izsludināšanu Smiltenes novada teritorijā laikā no 2015. gada 20.marta līdz 12.aprīlim. Spodrības mēneša laikā aicinām Smiltenes novada teritorijā esošās iestādes, komercsabiedrības, dzīvojamo māju un citu īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus atbalstīt pašvaldības ierosinājumu un izsludinātā spodrības mēneša laikā sakopt to īpašumā (apsaimniekošanā, nomā) esošās teritorijas…

Lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēvju bezmaksas savākšana

Tuvojoties pavasarim, lauksaimniekiem viena no aktualitātēm ir atbrīvošanās no skābbarības sagatavošanā izlietotās ruļļu un bedru plēves. SIA „ZAAO” (ZAAO) piedāvā risināt jautājumu savācot minēto materiālu bez maksas no saimniecībām, lai to sagatavotu otrreizējai pārstrādei. Pakalpojums tiek sniegts Ziemeļvidzemē, kā arī Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju novados. Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO aicina uzkrātās skābbarības ruļļu plēves…

Esi dabas draugs!

Daba sāk mosties un arvien vairāk sevi piesaka pavasaris ar interesantiem notikumiem tuvākajā un tālākajā apkārtnē. Arī Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes audzēkņi vēlējās uzzināt ,kas dabā notiek? Lai savu interesi un zinātkāri apmierinātu iestāde aicināja ciemos Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecāko valsts vides inspektoru Jāni Pērli. Visi kopā noskatījāmies īsfilmiņu par Gaujas nacionālo…

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2015.gadā

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2015.gadā Valkas, Strenču, Smiltenes, Beverīnas un Burtnieku novados Pagasts(vieta) Datums Laiks Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta Branti Vidzeme 16,03 10.00 10,04 10.00 11,06 10.00 pie darbnīcām Palsmane Palsmane 18,03 10.00 13,04 10.00 12,06 10.00 pie darbnīcām Variņi Variņi 18,03 13.00 13,04 12.30 12,06 13.00 pie darbnīcām Trikāta…

Paziņojums par īpašuma “Priednieki 2 – 1” izsoli

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Palsmanes pārvaldes vadītāju pa tālr.64773754 vai mob.tālr.29474697. Izsoles…

Foto izstāde bibliotēkā!

Vēl līdz marta beigām bibliotēkā apskatāma Smiltenes novada bibliotēkas fotoizstāde “Smiltenes ielas un ceļi” Tie ceļi un celiņi, Kas no tēva mājām aizstiepjas Uz visām četrām debess pusēm, – Tie vijas katra cilvēka pirmo Neikdienišķo piedzīvojumu atmiņās. Vienīgi ceļš ir tas, Kas no mājām aizved pasaulē… /P.Ērmanis/ Atnāc un izjūti Smiltenes vēsturisko pieskārienu! Uzzini, kas…