Palsmanes internātpamatskolas Labie darbi aprīlī

1. aprīlis visā pasaulē ir pazīstams kā Joku jeb Smieklu diena, kad cilvēki savā starpā izspēlē dažādus jokus un sīkas blēdības,  tāpēc šis datums skolā tika izsludināts kā  Jokaino apģērbu diena. Gan skolēni, gan skolotāji parādīja savu izdomu un radošo fantāziju, ierodoties skolā ļoti savdabīgos apģērbos, kurus demonstrēja skolas pašpārvaldes organizētajā rīta parādē. Savukārt pēcpusdienā…

Palsmanes pamatskola Vītolu fonda un Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkursa noslēguma pasākumā

Aprīļa mēnesī Vītolu fonds ar Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstu organizēja ekskursiju projektu konkursu „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”. Konkursā tika iesniegti 165 pieteikumi no 61 Latvijas novada 130 skolām, atbalstīti tika 80 projekti, tajā skaitā Palsmanes pamatskolas iesniegtais ekskursijas projekts. Katram no 80 projektiem tika piešķirts finansējums 400 Eiro apmērā. Pateicoties Monreālas Latviešu sabiedriskā…

Talka

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri atbalstīja Lielās Talkas iniciatīvu, sakopjot īpašumus, iestādes un dažādas teritorijas. Mīlestības skvēriņā tika izgatavoti un izlikti putnu būrīši. Ceram, ka lielajiem akmens putniem radīsies mazi un dziedoši kaimiņi. Lai ikviens no mums būtu līdzatbildīgs par sakoptu vidi un Latvija būtu tīra un skaista! Palsmanes pagasta pārvalde

Sirds siltie darbiņi!

Aprīļa mēneša nogalē tika nogādāti palsmaniešu sarūpētie darbi Sirds siltuma darbnīcai Valmierā. Paldies mūsu čaklajām rokdarbniecēm par adījumiem un sašūtajām sedziņām,pakaviņiem! Paldies “silto” darbiņu veicējām:  Ārijai Bogdanovai, Valentīnai Skrastiņai, Ausmai Zeibotei, Ārijai Valdmanei, Valentīnai Zvirgzdiņai,Edītei Baltiņai,  Aivai Ciemiņai, Mairitai Kainaizei, Ulcijai Komorovai, Tignai Podniecei, Indrai Dūmiņai un Andrai Ozoliņai. Viss turpinās, silts siltuma darbnīca strādā…

Ciemos pie čigānmeitenes Ringlas

Aprīļa vidū līnijdeju dejotāju grupa “Let’s dance” pie sevis aicināja uz sadejošanos līnijdejotājus no Smiltenes, Brantiem, Variņiem, Lejasciema, Madonas, Sauleskalna un Igaunijas. Šoreiz kopīgi caur deju devāmies ceļojumā kopā ar čigānmeitēnu Ringlu. Jaunākās grupas līnijdejotāji kopā ar visiem izdejoja gan zaķu, gan citu meža iemītnieku dejas. Šajā sezonā jaunie dejotāji piedalījās gan sacensībās Lietuvā, gan…

100 pavasara mirkļi.

24. aprīlī plkst. 17:00 Palsmanes Kultūras namā literāri muzikāla pēcpusdiena “100 pavasara mirkļi” Uz satikšanos aicina “Smiltenes Mākslinieku apvienība”, lai klausītos un izdzīvotu dzeju, lai dziedātu kopā ar Evu Kozlovsku un Reini Albertu Mideru. ieeja – bez maksas

Palsmanes pamatskolas skolēni viesojas Somijā

Palsmanes pamatskolas 7 skolēni un 3 skolotājas aprīlī Comenius projekta ietvaros viesojās sadraudzības skolā Joensu pilsētā Somijā. Skolēniem šī bija piedzīvojumiem bagāta nedēļā. Daudziem tas bija pirmais tālākais ceļojums. Emocijām bagāts izvērtās lidojums un piedzīvojums bija brauciens ar divstāvu vilcienu. Mūs sagaidīja sirsnīgas viesu ģimenes. Skolā palsmanieši parādīja sagatavotās prezentācijas par Latviju, mūsu skolu, Palsmani,…

Nolietojušās elektroierīces izvedīs 27.aprīlī

Aicinām Palsmanes pagasta iedzīvotājus atbalstīt Palsmanes pamatskolu iesaistoties projektā. Projekta ietvaros vācam nolietojušās elektroierīces. Līdz 27.aprīlim šīs ierīces drīkst vest un novietot pie iebraucamā ceļa uz mazo skolu (pļaviņā). Būs norāde. Ierīces lūdzam piegādāt neizkomplektētas. Neskaidrības gadījumā zvanīt skolas direktorei Dacei Pērlei 28701990.

Aicinājums uz Lielo Talku

Uz Lielo Talku, kura tiek organizēta visā Latvijā, lūdzam iedzīvotājus sestdien 25.aprīlī plkst 9.00 pulcēties pie Kultūras nama, lai piedalītos teritorijas labiekārtošanas darbos, līdzi ņemot darba cimdus un grābekļus. Palsmanes pagasta pārvalde

Paziņojums par NKUP rēķiniem

Sākot ar 2015. gada aprīli, rēķinus par NKUP pakalpojumu piegādi (ūdeni, kanalizāciju) varēs saņemt Palsmanes pagasta pārvaldes grāmatvedībā. Par jebkuriem NKUP pakalpojumu jautājumiem, lūdzu zvanīt pa tel 26312339 Andrim vai 29180559 Ligitai. Smiltenes NKUP