Gatavojoties Eiropas valodu dienai

Eiropas Valodu diena Eiropas Valodu diena ir gadskārtējs pasākums, kas notiek 26. septembrī. Tajā cildina valodu daudzveidību Eiropā: kurā lieto vairāk nekā 200 Eiropas valodu ir 24 oficiālās ES valodas, ir aptuveni 60 reģionālās/mazākumtautību valodas un cilvēki no citām pasaules daļām runā vēl daudzās citās valodās. Lai šajā dienā palepotos ar skanīgo latviešu valodu un iepazītu arī…

LKIF izsludinātajā veiksmes stāstu konkursā uzvar Palsmanes sieviešu biedrība „Spēkavots”

LKIF desmit gadu svinības 10. septembrī notika Neretas biedrības “Upmalas mantinieki”  pirms diviem gadiem atklātajā kopienas centrā “Saimnieču pasaule”. LKIF dibinātajs Oranje fonda  ( Nīderlande) izpilddirektors Ronalds van der Gīsens  novēlēja fondam turpināt labo darbu vietējo iedzīvotāju izaugsmes vajadzības  atbalstot, ieteica sarīkot ikgadēju kopienas saliedējošu akciju, līdzīgu Kaimiņu dienai, kura ik septembri norit Nīderlandē. LKIF…

Pašvaldības īpašuma izsole

„Smiltenes novada dome 2015.gada 9.oktobrī plkst. 09:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas „Priednieki 2″, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 900 0083, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar…

Konkurss

Palsmanes pamatskola izsludina konkursu skolas karoga skices veidošanai (A4 formātā). Iesniegt līdz 30.septembrim skolas direktorei. Skolas direktore Dace Pērle

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā

Svecīšu vakars Palsmanes kapsētā 12. septembrī plkst. 18.00 Uz Svecīšu vakaru kapsētā, pārvaldes autobuss uz kursēs šādos laikos: no Rauzas 17.00 no Palsmanes 17.10 Par atpakaļ braukšanu no kapsētas vienoties ar šoferi.

Mūsu dejotāji festivālā Ungārijā.

Ungārija dejotājus  sagaida ar lietu. Draudzīgi pacilātā noskaņojumā, priecīgi par iespēju pagarināt saulaino vasaru, no 17.08. līdz 26.08. deju kolektīvu „Cīrulis” un „Sanācēji” dejotāji devās ceļā uz Ungārijas dienvidu tālāko punktu – pilsētu Mako. Ceļojuma mērķis bija piedalīties starptautiskajā folkloras festivālā „International  county – Wandering festival 2015”. Blakus tam dejotāji izbaudīja galvaspilsētas Budapeštas skaistās vakara…

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija bibliotēkā

Aicinu iesaistīties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā un piedalīties Nacionālās bibliotēkas organizētajā programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija-2015. Lai piedalītos šinī projektā ir jāatnāk uz bibliotēku un jāizlasa 6 savam vecumam atbilstošas grāmatas, tad par šīm grāmatām jāsniedz savs vērtējums. Projektā var piedalīties visi lasīt griboši un lasīt varoši bērni, jaunieši un pieaugušie no 2015. gada augusta…

Bērnu tusiņš dārziņā!

Kad rasa pļavās saber savas pērlītes saaustajos zirnekļtīklos , dzērves sāk klaigāt un dārzos uzzied astere , tas ir dabas dots atgādinājums :ir jāsāk! Jāsāk jauns darba cēliens, darba cēliens kopā ar savējiem. 29. augustā Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē tika svinēti bērnu svētki.Sakot sveikas vasarai un gaidot jauno mācību sezonu, bērni un viņu vecāki…