KLĀT SEPTEMBRIS PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLĀ

Mēs esam līdzīgi kokiem, bet dzīvojam ne ar lapām, kas krīt. Dzīvojam ar pumpuriem un ar ziediem ar domām, ko labu paveiksim rīt. (K. Apškrūma) Kad dārzos zied asteres un rasotā zālē krīt pirmie āboli, klāt ir septembris. Tas nozīmē, ka mums sākas atkal jauns mācību cēliens – jaunu iespēju, jaunu ideju un cerību gads.…