PIRMAIS PAVASARA MĒNESIS PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLĀ

Sniegpulkstenīši jau pilnā plaukumā un arī krokusiņi saules pusē rāda savas ziedu galviņas, nemaz nerunājot par čalojošajiem zvirbuļiem, kuri kuplā krūmā salidojuši uz pavasara pilnsapulci, čivina visi reizē tāpat kā skolnieki – visi runā un neviens neklausās…. Pirmā pavasara mēneša diena mūsu skolā pulcēja LR speciālo izglītības iestāžu  5. – 9. klašu skolēnus un viņu…

Palsmanes pamatskolas salidojums

Palsmanes pamatskola aicina savus absolventus, pedagogus un darbiniekus uz skolas 110 gadu jubileju 2016.gada 28. maijā Reģistrācija sāksies no plkst. 15:00 Svētbrīdis baznīcā no plkst. 17:00 Svētku koncerts Palsmanes kultūras namā plkst. 18:00 Sīkāka informācija par pasākumu – zvanot skolas direktorei tel. 28701990

MOSTIES, SAULĪTE, OLIŅAS JĀKRĀSO!

Lieldienu rīts Palsmanes Kultūras namā un pie šūpolēm: “MOSTIES, SAULĪTE, OLIŅAS JĀKRĀSO!” 27. martā , sākums plkst. 11:00 olu krāsošana (jāņem līdzi ola) dekoru darbnīca pankūku darbnīca šūpošanās olu ripināšana Visi mīļi aicināti, svētku noskaņojumā, ierasties un priecāties kopā!

Noslēgusies Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze projekta „Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija” ietvaros veica arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju Palsmanes luterāņu baznīcai. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti bija nepieciešamas veikt, lai vēlāk draudze varētu uzsākt nepieciešamos darbus pie ēkas saglabāšanas. Arhitektoniski māksliniecisko izpēti veica SIA „Arhitekta L.Šmita darbnīca”. Izpētes ietvaros ir apsekotas un fotofiksētas Palsmanes luterāņu baznīcas fasādes, telpas, būvkonstrukcijas,…

Putnu diena Palsmanes pamatskolā

Palsmanes pamatskolas skolēni 7.martā devās pārgājienā uz Kangarkalna mežu, lai iztīrītu tur esošos putnu būrīšus. Kopā ar Latvijas Valsts Mežu pārstāvi Normundu Vīksnu, tika izzināti putnu būrīšu tīrīšanas un izvietošanas noslēpumi. Vecāko klašu skolēni bija izgatavojuši arī jaunus būrīšus, kurus paši izvietoja mežā augošajos kokos. Kaut gan slapjais sniegs vēl liecināja par ziemu, gaisā jau…

Februāra notikumi pirmsskolas saimē

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē interesantiem notikumiem un aktivitātēm bagāts izvērtās februāra mēnesis. Mēneša sākumā bērnus un darbiniekus uz kopā būšanu aicināja Saimniece (skolotāja Aira), lai skandējot dziesmas un ejot rotaļās, aizvadītu Meteni un atzīmētu ,pēc horoskopa ienākušo ,ugunīgā pērtiķa gadu. Jaunam gadam par godu katra grupiņa veica radošo darbiņu-gleznu ar moto. Šīs gleznas rotās iestādi…

Aicinām uzņēmējus uz apspriedi par grants ceļu atjaunošanu

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir “atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos”. Šī pasākuma ietvaros Smiltenes novadam ir pieejams finansējums 1,88 milj. EUR. Lai varētu piedalīties pasākumā, pašvaldības ceļiem jābūt sakārtotiem prioritārā secībā. Līdz ar to Smiltenes novada…