Pie Aijas Zeibotes Palsmanē – LR2 raidījums

Aija Zeibote , Palsmanes Kultūras nama vadītāja, cilvēks, kas savu dzīvi lielā mērā veltījis dejai. Aija pati ir dejotāja un divu deju kolektīvu vadītāja, arī deju skolotāja mazajiem dejotājiem. Viņas iespaidā Palsmane ir kļuvusi par tādu kā dejojošo pagastu, viņa organizē arī plašāka mēroga tradicionālu pasākumu vasarās – Dejotāju radošās dienas Palsmanē gan ar deju…

Izstāde bibliotēkā

Februārī bibliotēkā apskatāma Smiltenes mākslas skolas audzēknes Samantas Dāboliņas darbu izstāde. Košās krāsās uzzīmēts Raiņa dzejolis “Meitenīte rudenī” “Es pati sev brīnišķu vaiņagu pīšu Deviņu krāsu lapiņas šķīšu”

Apgūst senās amata prasmes

Palsmanes pamatskolas mājturības pulciņa meitenēm un viņu skolotājai Ivetai Kalniņai februāris iesācies ļoti darbīgi. Katru ceturtdienas pēcpusdienu viņas dodas uz pagasta nama, biedrības “Spēkavots” izremontētajām telpām, lai apgūtu aušanas prasmes. Meitenes  kopīgi auž  grīdas celiņu, kuru iecerējušas uzdāvināt savai skolai, mājturības klases labiekārtošanai.  Grīdas celiņš tiek veidots lupatiņu tehnikā no drēbēm, kuras palikušas par mazu…

Meteņdienas jampadracis Palsmanes pamatskolā

Jau no paša  rīta, 8.februāri,  sākumskoliņā valdīja prieka pilna gaisotne. Un kā nu ne, jo klāt Meteņdiena, kas sola jautras izpriecas un ziemas prieku baudīšanu. Viss sākās  skolas pagalmā ar masku gājienu, kurā varēja redzēt dažnedažādus tēlus. Maskotie tēli, pēc senām latviešu tradīcijām, mājai  un tajā mītošai saimei nes  veselību, aizsardzību un izdošanos darbos. Meteņdienas…

Aicinājums uz semināru

Aicinām zemju īpašniekus un citus interesentus, kuri saskaras ar latvāņu iznīcināšanas problēmām, uz bezmaksas semināru par veiksmīgām metodēm sosnovska latvāņa apkarošanā Smiltenes novada domē Pils ielā 2 otrā stāva zālē 28.februārī pulksten 10.00 Seminārā piedalīsies un informāciju sniegs Lauku attīstības speciāliste Gunta Mangale un Mikus Bērziņš no SIA “MB Grimons”, kurš vairākus gadus veiksmīgi nodarbojas…