Mācību gada krāsainā izskaņa Palsmanes pagasta pirmsskolā.

Kad ar viskošāko krāsu paleti pavasaris sāk rotāt pļavas, mežus un dārzus, arī Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē pēdējais mācību darba cēliens sanāk krāsains un košs. Krāsas atspoguļojas bērnu radošajos darbos, kuri ir gan grupu, gan iestādes telpu  noformējumi, gan mīļi apsveikumi un dāvanas. Arī pats mācību process vairāk ir noticis dabā ar dažādām sporta…

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija Smiltenes novadā

Pie centra katlu mājas 14. jūnijā Palsmanes pagastā tiks ievietots konteineris, kuros iedzīvotāji bez maksas varēs nodot mājsaimniecībā radītos lielgabarīta atkritumus. Lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji, izjauktas elektrotehnikas ierīces, metāllūžņi, santehnika un citi sadzīves priekšmeti, ko izmēra un svara dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Šie atkritumu veidi akcijas ietvaros no iedzīvotājiem tiks pieņemti…

Tiek uzsākta  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstītā  projekta  “Mēs esam Te” īstenošana

Tiek uzsākta  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atbalstītā  projekta  “Mēs esam Te” īstenošana Lai veicinātu jauniešu  ar ierobežotām spējām iekļaušanu sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko līdzdalību biedrība “Māsas Veronikas” sadarbībā ar Palsmanes pamatskolu, Smiltenes novada speciālo pamatskolu, Blomes pamatskolu un Gaujienas pamatskolu uzsāk projekta realizāciju, tā īstenošanas laiks  2022. gada 20. maija līdz 2023.…