Atbalstīsim projekta ieceri!

Projekta mērķis ir uzstādīt soliņus Palsmanes ciemata teritorijā, lai publiskā ārtelpa kļūtu vizuāli pievilcīgāka un iedzīvotājiem funkcionālāka. Āra soliņi paredzēti dažādai iedzīvotāju mērķauditorijai, tie tiks uzstādīti pie ģimenes ārsta prakses, aptiekas, laukumā aiz autobusu pieturas, “Mīlestības Skvēriņā” un pie pagasta pārvaldes. Pie kultūras nama esam iecerējuši vienu viedo soliņu, kurš ir aprīkots ar fotoelementu moduļiem. Izmantojot saules…