Kad pulkstenis pārkāps Laika likumus savus, Kad ābeles kupenās Svētīgos sapņos grims, Lai pierimst ikdienas Pelēkās raizes, Lai kopā Ziemsvētkos Dodamies mēs…                    /Iveta Reinsone/ Lai Ziemassvētku mirdzums ienes mieru Jūsu sirdīs un mājās, dāvājot gaišas domas un ticību labajam 2023. gadā! Palsmanes pagasta pārvalde