Vienmēr kopā, jo tā jautrāk!

Februāra mēnesi Palsmanes pagasta pirmsskola uzsāka ļoti aktīvi- darbojoties un gatavojoties Sveču dienai. Tika iesaistīti arī vecāki, lai izlietu kopīgi mājās sveču laimītes un atnestu tās uz bērnudārzu. Tika veidotas svecītes arī grupiņās no dažādiem materiāliem – papīra rullīšiem, čiekuriem, veidošanas masas un pat no sniega. Bērni mācījās dzejoļus par Svecēm, uzzināja šīs īpašās dienas…