Comenius projekts

Comenius projekts

Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas apakšprogrammas COMENIUS partnerību ietvaros Palsmanes pamatskolā tiek realizēts projekts Forms of alternative tourism – Ecotourism and How school could enroll in it”. Liels ir mūsu prieks par šo iespēju darboties, jo Akadēmisko Programmu Aģentūrā uz šo partnerību tika iesniegti  102 projekti un tikai 59 tika atbalstīti.  Projekta darbības laiks ir no 2009.gada 1. augusta līdz 2011.gada 31.jūlijam.

Projekta mērķis: dabai draudzīga dzīves veida izzināšana un tā veicināšana skolēnu vidū, informācijas par tradīcijām apkopošana, efektīvas integrācijas un cieņas pret citām kultūrām veicināšana. Pašapziņas veicināšana, lietojot IT, angļu valodu un sazinoties ar skolēniem no citām valstīm.

Projekta mērķa grupa: Palsmanes pamatskolas skolēni no 5. līdz 9. klasei un skolotāji.

Projekta aktivitātes: informācijas vākšana un apkopošana par:

  • tūrisma sastāvdaļa – tradicionālie ēdieni (recepšu grāmatas izveidošana),
  • partnervalstu skolu apkārtnes dabu (koki, augi, objekti),
  • floras un faunas iepazīšana (foto, video, prezentācijas),
  • grāmata ar informāciju visu dalībvalstu valodās,
  • vietējās tradīcijas,  svētku svinēšana,
  • ekskursija uz dabas objektiem (foto, video),
  • gala produktu izveide – CD, DVD, informācija mājas lapās,
  • projekta sanāksmes katrā partnervalstī.

Projekta dalībvalstis: Grieķija, Nīderlande, Polija un Latvija. Kopējais finansējums 14 ooo Euro.

Novembrī paredzēta pirmā projekta vadītāju tikšanās Groningenā, Niderlandē.