Svētku rītiņš-Latvijas dzimšanas dienai!

Svētku rītiņš-Latvijas dzimšanas dienai!

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu, pirmsskolas iestādē tika izsludināts aicinājums bērnu ģimenēm piedalīties radošo darbiņu izstādē “Mana Latvija” Paldies visiem , kas atsaucās un iesniedza darbus.No šiem darbiņiem taps grāmatiņa-“Dāvana Latvijai  91.dzimšanas dienā!” 17.novembra rīta cēlienam īpašu noskaņu radīja Palsmanes pamatskolas dziedošie bērni ar skolotāju Daci un viņas izpalīgu Lauvēnu.Tas bija  svētku sveiciens mūsu pirmsskolas izglītības saimei-gan  mazajiem,gan  arī lielajiem.Paldies  skolotājai un bērniem par jaukajām , skanīgajām dziesmām.Paldies flautu duetam-Agnesei un Artai.Noslēgumā visi vienojāmies rotaļās un kopīgās dziesmās.Iestādes vadītāja pateicās par koncertu, novēlēja mazajiem ņemt piemēru no skolas bērniem,augt  gudriem,mīlēt dziesmu un deju,jo tajās  ir mūsu latviešu  tautas  spēks un izturība.