Eiropas Sociālā fonda projekts Palsmanes speciālajā internātpamatskolā.

Palsmanes speciālā internātpamatskola ar 2010.2011. mācību gadu uzsāks darbību Eiropas Sociālā fonda projektā „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem” Nr.2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122.

Šī projekta realizācijas laikā tiks:

1. izstrādāta integratīva mācību metodika grupu un individuālajam darbam ar skolēniem, kuriem ir mācību, kognitīvi un/vai funkcionāli traucējumi, kuri mācās mājas apmācībā vai vispār neapmeklē skolu;

2. īstenoti sociālās atstumtības riska mazināšanas un iekļaujošas izglītības pasākumi, inovatīvas pieejas – integratīvas mācību metodikas izstrādāšana un ieviešana, nodrošinot pedagoģiskā un atbalsta personāla sagatavošanu un informēšanu nodrošinot integratīvās metodikas realizāciju, veicot atbalsta pasākumus skolēniem no nabadzīgām un sociālā riska ģimenēm, dodot iespēju saņemt papildu apmācību- konsultatīvo atbalstu;

Integratīvā mācību metodika tiks realizēta 2010./2011.mācību gada laikā 19 izglītības iestādēs visā Latvijā, kopumā iesaistot vismaz 780 skolēnus. Nodarbības notiks mācību dienas otrajā daļā, atbilstoši mācību mērķiem pielāgotās telpās, tādejādi iekļautie skolēni paaugstinās gan savas mācību, gan darba un sadzīves prasmes, sociālās iemaņas, gan lietderīgi pavadīs brīvo laiku, mazinot sociālās atstumtības risku.

Projekta realizācijas laikā notiks informatīvi semināri un citi pedagoģiski – psiholoģiskā atbalsta pasākumi iesaistītajiem skolotājiem un vecākiem. Projekta noslēgumā notiks integratīvās mācību metodikas aprobācijas gaitā iegūto rezultātu analīze, apkopošana, sagatavojot un publicējot metodisko līdzekli.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Please leave these two fields as-is: