1.septembris

1.septembris

Kad pagājis skolēnu brīvlaiks, tad pienācis laiks doties uz skolu. Šogad Palsmanes pamatskolā mācās 95 skolēni un strādā 17 pedagogi. 1.septembra  rīts iesakās ar svinīgo līniju un direktores Daces Pērles uzrunu. Tad atskanēja pirmais zvans, un devītie veda mazos pirmīšus. Šogad 1. klasē uzsāka mācības 9 skolēni:  Markuss Adata, Dāvis Dubrovskis, Krists Ivanovs, Agris Krailo, Niks Līdaciņš, Mērija Ozola- Ozoliņa, Raivo Ozols- Ozoliņš, Rodrigo Veigulis, Mārīte Vētra. Viņu audzinātāja ir skolotāja  Aida Vilka. Arī devītajiem šis ir pēdējais gads mūsu skolā. 9.klasē mācās 17 skolēni, un viņu audzinātāja ir skolotāja Iveta Kalniņa.

Skolas direktore Dace Pērle sveica pagasta pārvaldnieci Tignu Podnieci.  Direktores vietniece mācību darbā Santa Indrēvica sveica skolotājas par nostrādātajiem darba gadiem skolā. Direktorei Dacei Pērlei-30 gadu skolotājas darbā, mūzikas skolotājai Dacei Purvlīcei-25 gadu skolotājas darbā,  angļu valodas skolotājai Tignai Podniecei-15 gadus nostrādājusi pamatskolā, bet 4.klases audzinātāja Līga Kustavus (Treisnere) -10 gadu nostrādājusi pedagoģiskajā darbā. Tika sveikti arī pirmīši. Viņi saņēma S|E|B dzīvības apdrošināšanu uz gadu 1000 Latu apmērā.

Ar to apsveikumi vēl nebeidzās, pie mums ieradās jauki ciemiņi – rūķīši Burtiņš un Cipariņš. Viņi skolēniem rīkoja konkursu, par katru pareizo atbildi varēja saņemt saldumus. Viņi arī mazliet pastrīdējās un mēģināja noskaidrot, kas ir svarīgāks: burti vai cipari? Tad katrs no viņiem dāvināja  1.klases skolēniem burtnīcas.

Pēc svinīgās līnijas visi skolēni pulcējas, lai ietu uz pieminekli un noliktu ziedus piemiņai. Un tad jau atkal zvans uz pirmo audzināšanas stundu. Novēlu labas sekmes jaunajā mācību gada visiem Palsmanes pamatskolas skolēniem un skolotājiem!

Sandris Štāls 8.klase