Uzņēmām ciemiņus!

Uzņēmām ciemiņus!

Šā gada 20.oktobrī pie mums viesojās Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada zemnieku saimniecību, uzņēmēju un biedrības „Balvu rajona partnerība” uzņēmēju atbalsta grupas dalībnieki. Tas bija pieredzes apmaiņas brauciens uz Strenču un Smiltenes novadiem, lai iepazītu biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” un biedrības „Abuls lauku partnerība” darbu ar uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām un biedrībām Smiltenes novadā viesi iepazinās ar Biedrības „Abulas lauku partnerība” (vadītāja Sveta Rozīte )darbības virzieniem .Viesojās zemnieku saimniecībā „Zilāpi” (īpašnieks Intars Āboliņš) un iepazinās ar biedrības „Ekolauks” darbību un uzņēmējdarbības iespējas Smiltenes novadā.
Palsmanē apmeklēja SIA „Palsmane”īstenotos lauksaimniecības projektus ,Palsmanes pagasta pārvaldes īstenotos projektus  un iepazinās ar sieviešu biedrības „Spēkavots” darbību. Viesi teic sirsnīgu paldies par viesmīlību Palsmanes pagasta pārvaldes vadītājai Tignai Podniecei, SIA Palsmane valdei un vadītājam Jānim Stāvausim, saimniecītei Ainai un viņas čaklajai komandai par gardām pusdienām, Palsmanes rokdarbniecēm par jauko izstādi un iespēju šo to iegādāties. Savā vārdā Lielo paldies saku, biedrības   grāmatvedei Inesei par visu organizatorisko darbu .Paldies  Tignai, Mārītei, Inai, Aijai un Vingrai par atsaucību telpu un   izstādes iekārtošanā. Visus savus iespaidus viesi salika jautrās četrrindēs. Izlasiet arī  JŪS-kādi malači mēs esam Palsmanē!
Balvu ļaudis ciemos dodas,
Pie Jums, lai idejas mums rodas.
Lai varam nošpikot ko labu,
Un baudīt pasakaino dabu.

Uz priekšu ātrā “fugā” traucam,
Pār senu tiltu pāri braucam.
Par Abulu tik Sveta stāsta,
Zinoši mums visu izklāsta.

“Zilāpos” jauks melleņlauks,
Kad ogas būs balvankas brauks.
Tās varot baudīt bez bēdu,
Mutē nepaliekot zilu pēdu.

Skolas ēdamzālē sēdam,
Gardas pusdieniņas ēdam.
Zupa, saldais, pīrādziņi,
Mūsu kunģos pazūd viņi.

Palsmanē pa laukiem braucam,
Žigli lopu fermās “šmaucam”.
Palsmanieši goda vīri,
Visi teļi ļoti tīri.

Stāvausis rāda koptus kaktus,
Mēs piefiksējām gudrus faktus.
Viņš pieredzē ar visu dalās,
Cik izslauc piena, ražo gaļas.

“Spēkavotā” meičas strādā,
Daudz jauka sev un citiem gādā.
Kur visus smukumus tās liek?
Kāds kārots gabals mums arī tiek!

Malači, lai visiem sokās,
Darbojoties negurst rokas.
Paldies par jauko dienu Jums,
Daudz labu emociju mums!