Janvāra barikāžu atceres pasākumi

Janvāra barikāžu atceres pasākumi

Palsmanes pamatskolā janvāra barikāžu atceres pasākumi sākās       20. janvārī ar filmas „Dūmi kāpj debesīs” noskatīšanos.

21. janvārī bija tikšanās ar barikāžu dalībniekiem : SIA „Palsmane” priekšsēdētāju J. Stāvausi un skolotāju E. Kalniņu. Viņi pastāstīja par pārdzīvoto 1991. gada janvāra dienās Rīgā. Arī mūsu skolotājas dalījās atmiņās gan kā barikāžu aculiecinieces, gan kā mājās palicējas.

Vēstures skolotāja I. Kudlāne prezentēja informatīvu materiālu par janvāra notikumiem.

21. janvāra rīts bija ļoti aizkustinošs, visi bija ieinteresēti klausītāji, it īpaši 9.klases skolēni.

Skolēnu pašpārvalde.