Mājup ar uzvaru!

Mājup ar uzvaru!

25.marta pēcpusdiena Palsmanes pamatskolas kolektīvam bija īpaši saulaina, jo skolu sasniedza ziņa, ka Liene Vilne Dabaszinību un matemātikas konkursa noslēguma kārtā Rīgā (astoto klašu grupā) ir ieguvusi 2.vietu. Esam īpaši gandarīti, ka Lienītes  neatlaidīgais darbs pusgada garumā ir nesis augļus. Bet tagad visu pēc kārtas…

“25.martā Rīgas Tehniskajā universitātē notika konkursa noslēguma kārta ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā 7.-9.klašu skolēniem. Konkurss ik nedēļu pusgada garumā interneta vietnē www.dzm.lv neklātienē pulcēja vairāk nekā 1100 skolēnu, no kuriem noslēguma kārtā klātienē piedalījās 36 skolēni no dažādiem Latvijas reģioniem:  Smiltenes, Vecpiebalgas, Madonas, Preiļiem, Engures, Jelgavas, Daugavpils, Valkas, Daugmales, Palsmanes, Līvāniem, Vecumniekiem, Sikšņiem, Valmieras, Viļķenes, Misas, Pelēčiem, Salaspils, Jaunsilavas un Rīgas.

Konkursa noslēguma kārta tika atklāta ar pārsteigumu skolēniem – uguns liešanu, ko dalībniekiem bija sarūpējuši LU Ķīmijas fakultātes studenti. Sacensība tika uzsākta ar ātrajiem uzdevumiem par dabaszinātnēm un matemātiku interaktīvās tāfeles vidē. Turpmākie uzdevumi matemātikā, ķīmijā, bioloģijā un fizikā konkursantiem jau bija cietāks rieksts, nācās likt lietā loģisko domāšanu un sasaistīt skolā apgūto ar zināšanām no reālās dzīves, praktiskās pieredzes, piemēram, risinot uzdevumus par cilvēka veselību vai vides piesārņojumu.

Pēc aktīvas darbošanās visas dienas garumā jaunieši atzina, ka konkurss ir interesants veids, kā paplašināt savu redzesloku, mācīties eksaktos priekšmetus ar aizrautību, gūt pieredzi, pārbaudīt sevi un papildināt zināšanas. „Katra cilvēka smadzenes ir unikālas, tāpēc tām vajag kaut ko unikālu!”, – tā konkursa aptaujas anketā atzīmējis viens no dalībniekiem.

Konkursa noslēgumā īpašas dāvanas skolēniem bija sarūpējis projekts, kā arī konkursa sadarbības partneri – AS „Latvijas Valsts meži”, AS “Latvijas Zaļais punkts”, SIA „ZAAO” un Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”.

Sveicam ikvienu konkursa dalībnieku un pateicamies par izrādīto interesi un entuziasmu!” [materiāls pārpublicēts no www.dzm.lv]

Klātienes kārtas uzvarētāji 7., 8., 9.klašu grupās:

7. klašu grupa

1.vieta Toms Jaunzemis Misas vidusskola

2.vieta

Sintija Stūrīte Salaspils 1. vidusskola

3.vieta

Mārtiņš Šņepsts Pelēču pamatskola

8. klašu grupa

1.vieta Rūdolfs Treilis Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

2.vieta

Liene

Vilne

Palsmanes pamatskola

3.vieta

Ieva Namsone Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

9. klašu grupa

1.vieta Oļegs Matvejevs Rīgas Ostvalda vidusskola

2.vieta

Laura Reinholde Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

3.vieta

Anna Vidiņa Rīgas Kultūru vidusskola

3.vieta

Austris Cīrulnieks Smiltenes ģimnāzija