Īstenots projekts!

Īstenots projekts!

Maija nogalē noslēdzās biedrības “Spēkavots” realizētais projekts LEADER Abulas lauku partnerībā – “Mēbeļu iegāde radošās darbnīcas ierīkošanai”.

Projekta mērķis bija iegādāties atbilstošas mēbeles un ierīkot radošo darbnīcu, kurā lauku iedzīvotāji iemācīsies ar minimāliem līdzekļiem pagatavot sev un savai ģimenei noderīgas lietas. Projekta realizācijas gaitā turpinājām  iepazīt dažādu rokdarbu jaunākās metodes, piedalīties izstādēs, prezentācijās un diskusijās. Biedrības biedri ir apguvuši dažādu rokdarbu veidus -zīda apgleznošanu, tapošanu, pērļošanu, dzijas un  auduma ziedu gatavošanu. Nākotnē tiek domāts  par jaunu projektu un jaunām, plašākām iespējām celt saulītē amatniecības veidus ar jaunām tehnoloģijām.  Realizējot šo projektu esam ieguvuši daudzfunkcionālu biedrības telpu, kura ir apmēbelēta un iekārtota kā radošā darbnīca. Projekta ilgtermiņa rezultāts – tā būs  vieta, kur pulcēties interesentiem, iepazīstot arvien jaunas, praktiski apgūstamas tehnikas dažādos rokdarbos, organizēt izstādes, diskusijas, prezentācijas savā pagastā, Smiltenes novadā, gan ārpus tā. Projekts realizēts par Ls  2186,00, Eiropas finansējums Ls 1 967,40. Paldies biedrības valdei un īpaši grāmatvedei Inesei, biedrības dalībniekiem un interesentiem par atsaucību un kopīgo darbu.

Birute Mežale