Palsmanes pamatskolā izskanējis izlaiduma valsis!

Palsmanes pamatskolā izskanējis izlaiduma valsis!

11.jūnija vakarā septiņpadsmit Palsmanes pamatskolas skolēni saņēma savu pirmo izglītības dokumentu – Apliecību par vispārējo pamatizglītību.  Skanot skolas himnai, kultūras nama zālē svinīgi ienāca – skolas direktore, skolotāji, skolēnu vecāki, klases audzinātāja Iveta Kalniņa un absolventi: Ilmārs Gerasimovs, Arta Indrēvica, Dinārs Jansons, Jevgēnijs Jastrebs, Kristīne Kārkliņa, Elvita Ķestere, Andis Līdaks, Agnese Ozola, Baiba Peneze, Artūrs Rītiņš, Linda Skare, Dāvis Sprancmanis, Linda Sprancmane, Santa Strazdiņa, Rita Zaļā, Jānis Zāģeris un Elza Zeibote. Skolas direktore Dace Pērle pateicās skolēniem par viņu ieguldījumu skolas dzīvē un vēlēja doties iekarot jaunas zinību virsotnes. Īpaši emocionāls bija brīdis, kad pēc svinīgā pasākuma absolventi dejoja izlaiduma valsi.