Dzejas dienas

Dzejas dienas

5.oktobrī Palsmanes pamatskolā viesojās dzejniece Marika Svīķe. Pēcpusdienu atklāja skolas teātra pulciņa dalībnieki, kas runāja Marikas Svīķes dzejoļus, skolas koris dziedāja dziesmas ar dzejnieces vārdiem un 6.klases skolēni uzstājās ar dzejas kompozīciju.

Tālāk tika dots vārds Marikai Svīķei. Viņa mums pastāstīja par savu dzīvi un skolas gaitām Palsmanes pamatskolā, tāpēc viņa nedaudz kavējās atmiņā par saviem skolotājiem, īpaši par skolotāju Bieli. Stāstīja, kā rodas dzejoļi, un lasīja mums savu dzeju.

Marika pauda patiesu prieku par doto iespēju viesoties savā skolā un tikties ar skolēniem un skolotājiem.

Kā pateicību par šo tikšanos, mēs uzdāvinājām dzejniecei ziedus.